REKLAMA

REKLAMA


Programy INTERsoft - nowości


artykuł promocyjny

Firma INTERsoft jest generalnym dystrybutorem oprogramowania firmy ArCADiasoft. Posiada najszerszą i najpełniejszą ofertę programów przeznaczonych dla branży budowlanej. Wychodząc na przeciw indywidualnym potrzebom użytkowników oraz wsłuchując się w rady i sugestie Klientów INTERsoft tworzymy co roku kilka nowych programów oraz aktualizuje niemal wszystkie będące już w ofercie.

 


ArCADia -INSTALACJE KANALIZACYJNE nowe funkcje:
 

 • Nowe obiekty: czyszczak, rewizja, kształtki połączeniowe.
 • Pełne automatyczne rozwinięcie pionów podejść i kanałów odpływowych wraz z armaturą i urządzeniami instalacji kanalizacyjnej. Możliwość edycji i zmiany obiektów z poziomu rysunku rozwinięcia.Dodatkowa możliwość wygenerowania automatycznego rozwinięcia gałęzi instalacji od dowolnego punktu zlokalizowanego na zaprojektowanej instalacji.
 • Automatyczne generowanie kształtek połączeniowych na rzutach i innych rysunkach (profil, rozwinięcie) oraz uwzględnieniem kształtek w zestawieniach materiałów.Możliwość wyboru zestawu kształtek.
 • Rozwinięta biblioteka katalogów producentów elementów instalacji umożliwiająca modyfikację i szybkie wprowadzenie nowych katalogów
 • Kreowanie podejść kanalizacyjnych od pionów w zależności od przeznaczenia przyborów wraz z doborem rurociągów z katalogów producentów.

 

 

ArCADia -INSTALACJE WODOCIĄGOWE nowe funkcje:
 

 • Automatyczny dobór rurociągów zasilających, cyrkulacyjnych i elementów instalacji wodociągowej (izolacja, armatura zaporowa, zawory równoważące, filtry, wodomierze) z wybranych przez użytkownika katalogów producentów oraz na podstawie ustalonych  warunków brzegowych pracy instalacji.
 • Uwzględnienie w obliczeniach warunków hydraulicznych dla instalacji z zastosowanymi hydrantami przeciwpożarowymi.
 • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych zależnych od rodzaju połączeń w punkach węzłowych oraz przy podejściach do punktów czerpalnych wraz z możliwością ich modyfikacji.
 • Uwzględnienie kształtek połączeniowych, zakończeniowych i redukcyjnych w zestawieniach materiałów.
 • Możliwość wprowadzenia armatury wodociągowej na rysunku aksonometrii.
 • Szybka możliwość wprowadzenia instalacji sporządzonej w programie CAD za pomocą zamiany linii w rurociągi zasilające i cyrkulacyjne modułu ArCADia - INSTALACJE WODOCIĄGOWE.

 

 

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE nowe funkcje:
 

 • Możliwość generowania schematów strukturalnych sieci począwszy od źródła zasilania po ostatni obiekt. Schemat zawiera topologie projektowanej sieci.
 • Usprawnienie obliczeń technicznych o wprowadzenie współczynnika jednoczesności  i impedancji pętli zwarcia do obiektu „złącze kablowe”.
 • Możliwość generowania współrzędnych geodezyjnych na planach zagospodarowania terenu. Użytkownik po zaznaczeniu punktów geodezyjnych może wygenerować raport współrzędnych X i Y do pliku RTF.
 • Możliwość podmiany widoku symbolu dla konkretnego obiektu. Użytkownik ma możliwość tworzenia baz własnych symboli dla projektowanych obiektów.

 

 

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE nowe funkcje:
 

 • Możliwość generowania schematów strukturalnych linii zasilających dla projektów instalacji elektrycznych. Użytkownik w szybki i łatwy sposób jest  w stanie wygenerować  schemat ideowy wewnętrznych linii zasilających między zaprojektowanymi rozdzielnicami.
 • Możliwość podmiany widoku symbolu dla konkretnego obiektu. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych symboli dla projektowanych obiektów.

 

 

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE nowe funkcje:
 

 • Bazy aparatury elektrotechnicznej.  Użytkownika ma do dyspozycji bazę aparatów przypisaną dla każdego urządzenia.
 • Wprowadzenie symbolu uziemienia do schematów. Możliwość kopiowania szyny N.

 

Intersoft - ArCADia-BIBLIOTEKA OGRÓD

 

 

ArCADia-BIBLIOTEKA OGRÓD
 

 • Biblioteka 400 obiektów do aranżacji ogrodów, tarasów i otoczenia budynków. W katalogach znajdują się drzewa i krzewy, altany, ogrodzenia, oczka wodne i baseny, namioty i meble ogrodowe oraz elementy do małego placu zabaw.


Kontakt w sprawie produktów:INTERsoft sp. z o.o.
tel. +48 42 6891111
fax. +48 42 6891100
www: www.intersoft.pl
mail: intersoft@intersoft.pl
Zobacz więcej treści z działu: AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm                              logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY