REKLAMA


Moduły rozszerzające program ArCADia-TERMO


artykuł promocyjny

ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do obliczeń cieplnych budynków i lokali a w szczególności do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych i remontowych.

Program dostępny jest w czterech wersjach: ArCADia-TERMO LT, ArCADia-TERMO STD, ArCADia-TERMO i ArCADia-TERMO PRO.

Wprowadzenie tylu wersji programu pozwoliło dostosować cenę i funkcjonalność programu do potrzeb klienta. Wszystkie wersje programu mogą współpracować z dodatkowymi modułami które pozwalają na obliczenia: emisji zanieczyszczeń w Efekcie ekologicznym, całorocznych kosztów użytkowania budynku w Efekcie ekonomicznym oraz dobrać  grzejniki w ogrzewaniu podłogowym, grzejnikowym i powietrznym dla każdego pomieszczenia Doborze grzejników.

 


Efekt ekologiczny


Efekt ekologiczny to moduł rozszerzający program ArCADia-TERMO w dowolnej wersji. Program umożliwia obliczenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy instalacyjne budynków. Obliczenia wygenerowane za pomocą modułu znajdują zastosowanie w audycie wykorzystującym dotacje unijne lub z NFOŚiGW. W przypadku obliczeń dla Świadectwa charakterystyki energetycznej lub Projektowanej charakterystyki energetycznej istnieje możliwość porównania zaprojektowanych systemów w budynku z systemami alternatywnymi (np. z systemami na paliwa odnawialne). Dodatkowo program umożliwia sprawdzenie ilości zużycia paliw w budynku dla zaprojektowanych systemów oraz analizę zużycia dla alternatywnych źródeł energii.
 

Intersoft - ArCADia Termo - efekt ekologiczny

 

Podstawowe możliwości programu:
 

 • Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy grzewczo-wentylacyjne.
 • Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 • Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy chłodzenia.
 • Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy oświetlenia wbudowanego.
 • Analiza systemów zaprojektowanych w budynku z systemami alternatywnymi.
 • Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko.

 


Specyfikacja techniczna:
 

 • Producent: ArCADiasoft
 • Główny dystrybutor: INTERsoft sp z o.o.

 


Wymagania:

 

 • Wymaga programu ArCADia-TERMO 4 w dowolnej wersji

 


Uwagi dodatkowe:

 

 • Zakup modułu wymaga posiadania licencji na najnowsza wersję programu ArCADia-TERMO w dowolnej wersji, może więc być konieczny zakup aktualizacji do wersji 4 dla programu ArCADia-TERMO

 


Wymagania systemowe:
 

 • Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),
 • 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),
 • napęd DVD-ROM,
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
 • karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5 lub DirectX 9
 • system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL

 


Dodatkowe odnośniki:
 

 


Efekt ekonomiczny


Efekt ekonomiczny to moduł rozszerzający program ArCADia-TERMO w dowolnej wersji, służy do szacowania kosztów eksploatacyjnych budynku. Program na podstawie danych wprowadzonych w Świadectwie Charakterystyki Energetycznej wylicza zużycie paliw poszczególnych systemów zastosowanych w budynku, a następnie na tej podstawie koszty ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego wraz z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych. Dodatkowo program umożliwia przeprowadzenie analizy ekonomicznej wybranych systemów w budynku z systemami alternatywnymi.
 

Intersoft - ArCADia Termo - efekt ekonomiczny

 


Podstawowe możliwości programu:
 

 • Obliczenia zużycia paliwa systemów w budynku.
 • Obliczanie kosztów ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia.
 • Analiza porównawcza z źródłem alternatywnym.
 • Wyliczanie oszczędności i czasu zwrotu inwestycji.

 


Specyfikacja techniczna:
 

 • Producent: ArCADiasoft
 • Główny dystrybutor: INTERsoft sp z o.o.

 


Wymagania:
 

 • Wymaga programu ArCADia-TERMO 4 w dowolnej wersji

 


Uwagi dodatkowe:

 

 • Zakup modułu wymaga posiadania licencji na najnowsza wersję programu ArCADia-TERMO w dowolnej wersji, może więc być konieczny zakup aktualizacji do wersji 4 dla programu ArCADia-TERMO

 


Wymagania systemowe:
 

 • Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),
 • 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),
 • napęd DVD-ROM,
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
 • karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5 lub DirectX 9
 • system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL

 


Dodatkowe odnośniki:
 

 

 


Dobór grzejników


Dobór grzejników jest modułem rozszerzającym program ArCADia-TERMO w dowolnej wersji służącym do wspomagania projektowania instalacji centralnego ogrzewania, w tym doboru grzejników, ogrzewania płaszczowego oraz ogrzewania powietrznego. Program przeznaczony jest dla projektantów instalacji grzewczych. Moduł pozwala w łatwy i szybki sposób dobrać grzejnik, ogrzewanie płaszczowe oraz ogrzewanie powietrzne na podstawie danych wprowadzonych w ArCADia-TERMO. Użytkownik może tworzyć własną bazę urządzeń do doboru albo skorzystać z bazy producentów urządzeń grzewczych. Program umożliwia również rozdział strat ciepła z jednego pomieszczenia na pozostałe umieszczone w projekcie. Dla każdego pomieszczenia użytkownik ma możliwość mieszania kilku rodzajów ogrzewania poprzez podanie udziału procentowego np. ogrzewania grzejnikowego z ogrzewaniem podłogowym.
 

Intersoft - ArCADia Termo - dobór grzejników

 


Podstawowe możliwości programu:
 

 • Dobór grzejników płytowych i członowych z obszernych katalogów producenckich.
 • Dobór ogrzewania płaszczowego.
 • Dobór ogrzewania powietrznego.
 • Możliwość dołączania własnych urządzeń do baz danych.
 • Kilka sposobów doboru urządzeń w celu uzyskania optymalnego rozwiązania.
 • Uwzględnienie przy doborze urządzeń podziału procentowego ogrzewania w pomieszczeniu.
 • Automatyczne wykorzystywanie danych o budynku wprowadzonych w programie ArCADia-TERMO lub pobranych z ArCADia-Architektura.
 • Obliczenia na podstawie normy PN EN 442 i PN EN 1264.
 • pełny raport w formacie RTF.

 


Specyfikacja techniczna:
 

 • Producent: ArCADiasoft
 • Główny dystrybutor: INTERsoft sp z o.o.

 


Wymagania:


Wymaga programu ArCADia-TERMO 4 w dowolnej wersji

 


Uwagi dodatkowe:
 

 • Zakup modułu wymaga posiadania licencji na najnowsza wersję programu ArCADia-TERMO w dowolnej wersji, może więc być konieczny zakup aktualizacji do wersji 4 dla programu ArCADia-TERMO

 


Wymagania systemowe:
 

 • Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),
 • 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),
 • napęd DVD-ROM,
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
 • karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5 lub DirectX 9
 • system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL

 


Dodatkowe odnośniki:
 

 


Klimatyzacja


Moduł rozszerzający program ArCADia-TERMO. Program służy do wspomagania projektowania instalacji klimatyzacyjnych. Program przeznaczony jest dla projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Obliczenia programu oparte są o niemieckie wytyczne VDI 2078, w których szczegółowo można obliczyć zyski od promieniowania, przenikania, ludzi, oświetlenia, urządzeń elektrycznych i materii. Dodatkowo program wykorzystuje aktualne dane klimatyczne ze strony Ministerstwa Infrastruktury dla 51 miast.

ArCADia-TERMO moduł Klimatyzacja wykonuje obliczenia w oparciu o model godzinowy dla całego roku, pozwala to oszacowanie max zysków ciepła dla danych warunków klimatycznych z określeniem krytycznego dnia i godziny, dla pojedynczego pomieszczenia, grupy pomieszczeń, kondygnacji i budynku (co pozwala na dokładne określenie całkowitej mocy instalacji klimatyzacyjnej z uwzględnieniem warunków zewnętrznych i wewnętrznych w celu doboru agregatu lub innego źródła chłodu). Do programu została dodana bogata lista podpowiedzi i baza zysków od urządzeń elektrycznych. Moduł Klimatyzacja pozwala na obliczenia zysków od oświetlenia jedną z trzech metod: na podstawie ilości lx i rodzaju oświetlenia, szczegółowo na podstawie mocy opraw, uproszczoną na podstawie W/m2. Wyniki obliczeń można podejrzeć w postaci tabelkowej lub wykresów.


Specyfikacja techniczna:
 

 • Producent: ArCADiasoft
 • Główny dystrybutor: INTERsoft sp z o.o.

 


Wymagania:
 

 • Wymaga programu ArCADia-TERMO 4 w dowolnej wersji

 


Uwagi dodatkowe:
 

Zakup modułu wymaga posiadania licencji na najnowsza wersję programu ArCADia-TERMO w dowolnej wersji, może więc być konieczny zakup aktualizacji do wersji 4 dla programu ArCADia-TERMO

 


Wymagania systemowe
 

 • Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),
 • 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),
 • napęd DVD-ROM,
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
 • karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5 lub DirectX 9
 • system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL

 


Dodatkowe odnośniki:
 Kontakt w sprawie produktów:INTERsoft sp. z o.o.
tel. +48 42 6891111
fax. +48 42 6891100
www: www.intersoft.pl
mail: intersoft@intersoft.pl
Zobacz więcej treści z działu: wieści z branży

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm                              logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY