REKLAMA

REKLAMA


Ebm Papst


Zestaw do badania czystości kanałów wentylacyjnych


artykuł promocyjny

Zestaw Wöhler służy do oceny gęstości powierzchniowej pyłu oraz stopnia czystości w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Jego podstawowym elementem jest waga do pomiaru pyłu, która służy wyłącznie do kalkulacji małej masy do 20g.

Zestaw Wöhler służy do oceny gęstości powierzchniowej pyłu oraz stopnia czystości w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnychW skład podstawowego wyposażenia zestawu wchodzą ponadto:

 • waga
 • ściereczki do testu
 • fiolki testowe
 • szablon magnetyczny
 • pisak - marker
 • aceton
 • isopropanol
 • rękawiczki jednorazowe
 • walizki z tworzywa


Aby przystąpić do ważenia, musimy położyć wagę na stabilnym, prostym i wolnym od wibracji podłożu. Dodatkowo w pomieszczeniu nie może być przeciągów, gdyż nawet mały przewiew, np. powstający przy wydychaniu powietrza w kierunku wagi, może mieć wpływ na wynik pomiaru. Waga pozwala na wybór jednostki
masy: g, oz, dwt i ct.

 

Gęstość powierzchniowa pyłu/ ocena stopnia czystości kanałów wentylacyjnych i innych elementów

 

Do oceny gęstości powierzchniowej pyłu i stopnia czystości zastosowano metodę porównywalną z metodą Japanese Air Duct Cleaners Association (JADCA). Procedura wycierania może być przeprowadzona z użyciem rozpuszczalnika lub bez rozpuszczalnika.

Aby uzyskać właściwe oznaczenie gęstości powierzchniowej pyłu (zgodnie z VDI 6022) zaleca się trójstopniową procedurę. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby pobieranie próbek miało miejsce pośrodku podłogi kanału przy wejściu do kanału, jednak w odległości przynajmniej 5 krotnej średnicy hydraulicznej do wbudowanych elementów i przeszkód przepływu strumienia. Alternatywnie dopuszcza się pobranie 4 próbek i obliczenie średniej arytmetycznej z uzyskanych wartości pomiarowych. Pobranie próbek powinno odbyć się pośrodku kanału, lub jeśli jest to niemożliwe, jak nabliżej środka. Miejsca pobrania próbek w sieci wentylacyjnej powinny być wybrane z głównych kanałów, zaczynając od centralnej jednostki obsługowej VAC, poprzez kanały główne, kanały wznoszące i odgałęzienia. Miejsca pobrania próbek powinny obejmować zarówno proste odcinki kanałów, jak również kanały ze zmianą kierunku i przyłączeniami.

 


Badanie czystości kanałów wentylacyjnych - etapy:


1. Ustalanie wagi początkowej

 • Włóż po jednej ściereczce pomiarowej do każdej z fiolek pomiarowych.
 • Ustal ciężar każdej fiolki pomiarowej za pomocą wagi
 • Zapisz ciężar początkowy na każdej z fiolek pomiarowych za pomocą załączonego pisaka/markera.


2. Ustalenie miejsca pobrania próbek
Aby ułatwić pobieranie próbek umieść szablon magnetyczny w kolejnych miejscach.


3. Pobieranie próbek
W miejscach, w których całkowite pobranie kurzu i pyłu jest niemożliwe (np. przy zabrudzeniach oleistych lub bardzo starych) należy użyć wystarczającą ilość rozpuszczalnika - isopropanolu lub acetonu.

 • Zbierz całkowicie kurz i zanieczyszczenia z obszaru obejmującego powierzchnię wewnętrzną kółka szablonu magnetycznego. Użyj do tego szmatki nasączonej rozpuszczalnikiem i odpowiedniego nacisku przy ścieraniu.
 • Pozwól, aby rozpuszczalnik całkowicie odparował w bezwietrznym miejscu (aceton ok. 20, izopropanol co najmniej 30 min w temperaturze 22°C).
 • Użyj jednej ściereczki na 100 cm² powierzchni szablonu magnetycznego, jeśli trzeba to użyj ściereczki obustronnie.


4. Ustalanie wagi końcowej

 • Włóż ściereczki testowe po odpowiednim wysuszeniu z powrotem do odpowiednich fiolek pomiarowych.
 • Ustal ciężar końcowy fiolek za pomocą wagi.


5. Ocena

A: Ocena za pomocą jednej ściereczki testowej na 100 cm²- powierzchnia szablonu magnetycznego:
Aby uzyskać stopień czystości, należy pomnożyć różnicę w masie przez faktor powierzchni 100. Porównaj wynik z odpowiednimi wartościami granicznymi.

B: Ocena za pomocą jednej ściereczki testowej na więcej powierzchni 100 cm² -powierzchni szablonu magnetycznego: Aby uzyskać stopień czystości, należ pomnożyć różnicę w masie przez faktor powierzchni 100 i podzielić przez liczbę powierzchni pomiarowych.

Wartości graniczne dla DTEST - Dozwolona koncentracja pyłów według VDI 6022 Arkusz1: 2011

 • niski standard: 16,0 g/m2
 • średni standard: 8,0 g/m2Uwaga!


Wybór właściwych miejsc pobrania próbek ma daleko większy wpływ na dokładność pomiarów aniżeli sama metoda pomiaru.
Dokładność pomiaru zwiększa się, jeśli więcej powierzchni 100 cm² zostanie wytarte za pomocą tej samej ściereczki testowej.

Zobacz więcej informacji ...Kontakt w sprawie produktów:PASCAL S.C.
tel. 601 98 27 98, 663 98 06 98, 693 98 27 98
fax.
www: www.pascalpolska.pl
mail: pascalpolska@pascalpolska.pl
Zobacz więcej treści z działu: wentylacja

PARTNERZY

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm  logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors          Kaisai         VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY