REKLAMA

REKLAMA


Czynniki chłodnicze w chłodnictwie i klimatyzacji


artykuł promocyjny

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez chłodnictwa i klimatyzacji. Wciąż podnoszony standard życia przyczynia się do prężnego rozwoju obu tych gałęzi gospodarki. Nie ma jednak chłodzenia bez czynnika chłodniczego. Czym zatem jest ta substancja i co trzeba o niej wiedzieć? Poniżej kilka wskazówek na temat zastosowania związków chemicznych oraz mieszanin w chłodnictwie i klimatyzacji.

Przeczytaj również: Zakaz stosowania czynnika R-22 w domowych instalacjach klimatyzacji

 

Czynnikiem chłodniczym nazywamy ziębnicz o właściwościach termodynamicznych, który uczestniczy w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym. Wrząc pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze pobiera ciepło, które następnie oddaje w trakcie skraplania pod wyższym ciśnieniem i w wyższej temperaturze. Jako płyn roboczy wykorzystywany jest w urządzeniach chłodniczych. Obecnie dużą uwagę przywiązuje się do zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie stosowania dostępnych na rynku czynników względem środowiska oraz ludzi. Bardzo ważne jest również, aby wybrany płyn nie powodował korozji urządzeń, w obrębie których krąży.

W zależności od miejsca pracy urządzenia chłodniczego, taki czynnik musi wykazywać odporność na niskie temperatury, niepalność, niewybuchowość oraz nietoksyczność. Czynniki chłodnicze różnią się między sobą składem fizykochemicznym. Czynniki chłodnicze w chłodnictwie i klimatyzacjiSpośród wielu czynników wprowadzonych do użytku niektóre trzeba wycofać, np. freony CFC i HCFC, w tym bardzo często spotykany R22, ze względu na szkodliwość dla warstwy ozonowej. Pozostałe czynniki muszą być wykorzystywane w sposób zgodny z procedurami prawnymi.
 

fot.: Wigmors - czynniki chłodnicze Du Pont sprzedawane w butlach o pojemnościach od 9,8 do 14,5 kg, niektóre dostępne w zbiornikach tonowych lub  małych pojemnikach do 1 kg

 

Używanie czynników chłodniczych - przepisy

 

Używanie czynników chłodniczych normowane jest podstawą prawną - Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 września 2009 r. dotyczącą substancji zubożających warstwę ozonową.

Na jej podstawie od początku 2010 roku zakazano sprzedaży pierwotnych czynników z grupy HCFC, ani odzyskanych czynników nie poddanych procesowi regeneracji. Czynniki chłodnicze w chłodnictwie i klimatyzacjiObostrzenia w głównej mierze dotknęły czynnika R22, który był (choć nadal obecny z racji konserwacji i serwisowania w dziesiątkach tysięcy instalacji) najpowszechniejszym płynem roboczym w naszym kraju. Regeneracja czynnika oznacza jego kompleksowe oczyszczenie potwierdzone certyfikatem. W Polsce za tego typu praktyki odpowiedzialna jest jedna organizacja - Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON.

fot.: Iglotech - zamiennikiem czynnika R22 oraz R12
są czynniki typu "PROSTY RETROFIT"

 

Czynniki chłodnicze - podział

 

Tabela - Właściwości czynników chłodniczych

  wskaźnik ODP* do grupy należą:
CFC
(część atomów wodoru zastąpiona atomami chloru i fluoru)

wysoki
(rozkład w warstwie ozonu)

R11, R12, R133 R113, R114; R115
HCFC
(atomy wodoru w cząsteczce zostały zastąpione przez atomy chloru i fluoru)

niższy niż CFC
(w dużym stopniu rozkładają się już w dolnych warstwach atmosfery)

R22, R123
HFC
(część atomów wodoru została zastąpiona atomami fluoru)
równy 0
(nie stanowią zagrożenia dla warstwy ozonowej)
134a, R23, R152a
HBFC
(w cząsteczce występują atomy bromu)
równy 0
(nie stanowią zagrożenia dla warstwy ozonowej)
R12B1, R13B1, R114B2, R22B1
FC
(atomy wodoru zostały zastąpione atomami fluoru)
równy 0
(nie stanowią zagrożenia dla warstwy ozonowej)
R218
HC
(węglowodory nasycone)
równy 0
(nie stanowią zagrożenia dla warstwy ozonowej)
propan HC-290, n-butan HC-600

*wskaźnik ODP - określa potencjał niszczenia warstwy ozonowej

        Czynniki chłodnicze w chłodnictwie i klimatyzacji              

fot.: Wienkra - marka oferuje bezpłatną dzierżawę butli na 120 dni (w ofercie R410A, R407C, R404A)     


Woda lodowa, jako czynnik chłodniczy

                                    Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Wigmors, Iglotech, Wienkra


Zobacz więcej treści z działu: chłodnictwo

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm                              logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY