REKLAMA
rekuperatory.pl

REKLAMA

REKLAMA


Filtrowentylacja


data aktualizacji: 05-05-2020, 10:34

Filtrowentylacja jest to oczyszczanie powietrza z pyłów, dymów i zapachów powstających w różnych procesach produkcyjnych. Za odpylanie powietrza odpowiedzialne są urządzenia wentylacyjne, jednak zakres działań filtorwentylacyjnych jest wąski i dość specyficzny, gdyż wynika z indywidualnych uwarunkowań danego miejsca pracy.

Filtrowentylacja

 

 

Urządzenia filtrowentylacyjne

 

Urządzenia filtrowentylacyjne specjalizują się w eliminacji pyłów, dymów i mgieł olejowych, spalin samochodowych oraz innych szkodliwych dla układu oddechowego cząstek unoszących się w powietrzu. W zakładach produkcyjnych w czasie procesów produkcyjnych i technologicznych często dochodzi do emisji zanieczyszczeń typu cząstki stałe, gazy, pary i mgły. Nawet z pozoru bezpieczne związku rozpylone w powietrzu -  na przykład pył z mąki w przemyśle spożywczym może doprowadzić do bardzo poważnych chorób układu oddechowego. Usuwanie tego typu zanieczyszczeń jest więc zadaniem urządzeń filtrowentylacyjnych.
 

UWAGA!

Wysokie stężenie substancji szkodliwych i niewłaściwa wentylacja w miejscu pracy prowadzą do:

 • zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z ich właściwości drażniących,
 • zagrożenia wynikające z ich właściwości alergizujących, toksycznych, kancerogennych, radioaktywnych, palnych i wybuchowych
 • odczucie dyskomfortu i złe samopoczucie pracowników
 • wybuchy i pożary w wyniku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji łatwopalnych lub wybuchowych ­
 • szybsze zużycie, uszkodzenia oraz awarie maszyn i urządzeń.


 

Kołnierzowe kanały i kształtki TRANS-Quick System Alnor

 • kanał lub kształtka posiada wywiniecie na zewnątrz końcówki elementu pod katem 90 stopni o wysokości około 6 – 10 mm
 • zaletami systemu jest bardzo szybki montaż i demontaż bez konieczności rozsuwania instalacji – dlatego można wyjąć 1 – 3 elementy bez przesuwania innych
 • brak jest również wsuwek wewnętrznych które mogłyby w przypadku trocin, czy innych nieczystości blokować przepływ powietrza.

 

Zobacz więcej >> Alnor TRNAS-Quick

Kołnierzowe kanały i kształtki TRANS-Quick System Alnor
   

 

Węże ssawno-tłoczne do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyciągu dymów spawalniczych Masterflex

 • zastosowanie: wentylacja/klimatyzacja powietrza, urządzenia ssące, prowadzenie i odprowadzanie powietrza w obszarach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, odprowadzanie dymów spawalniczych
 • mocne, lekkie, bardzo elastyczny

 

Zobacz więcej >> węże Masterflex

Węże ssawno-tłoczne do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyciągu dymów spawalniczych Masterflex
   

 

Urządzenia filtrowentylacyjne w ofercie Centrowent

Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX-1000:

 • do oczyszczania powietrza z pyłów na ruchomych stanowiskach spawalniczych oraz do odsysania innych pyłów suchych o stosunkowo niewielkiej emisji zanieczyszczeń (do 10 dm4 dziennie)
 • posiada filtr nabojowy z membraną teflonową
 • przystosowane do zamocowania ramion ssących o średnicy 160 mm i zasięgu 2 m (ERGO-L/Z-2-R)


Zobacz więcej >> Centrowent

 

   

 

Przeczytaj również:

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Alnor, Masterflex, Centrowent


Zobacz więcej treści z działu: oddymianie, odpylanie, filtrowentylacja

PARTNERZY

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst           Uniwersal     Metalplast        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor          Global-Tech        Iglotech        Refsystem       Neovent     Armacell         Schiedel          Intersoft        Provent         Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Materflex         Stiebel Eltron        Venture Industries Sp. z o.o.      Test-Therm           Systema       

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY