REKLAMA

REKLAMA


Filtrowentylacja


artykuł promocyjny

Filtrowentylacja jest to oczyszczanie powietrza z pyłów, dymów i zapachów powstających w różnych procesach produkcyjnych. Za odpylanie powietrza odpowiedzialne są urządzenia wentylacyjne, jednak zakres działań filtorwentylacyjnych jest wąski i dość specyficzny, gdyż wynika z indywidualnych uwarunkowań danego miejsca pracy.

 

 

Urządzenia filtrowentylacyjne

 

Urządzenia filtrowentylacyjne specjalizują się w eliminacji pyłów, dymów i mgieł olejowych, spalin samochodowych oraz innych szkodliwych dla układu oddechowego cząstek unoszących się w powietrzu. W zakładach produkcyjnych w czasie procesów produkcyjnych i technologicznych często dochodzi do emisji zanieczyszczeń typu cząstki stałe, gazy, pary i mgły. Nawet z pozoru bezpieczne związku rozpylone w powietrzu -  na przykład pył z mąki w przemyśle spożywczym może doprowadzić do bardzo poważnych chorób układu oddechowego. Usuwanie tego typu zanieczyszczeń jest więc zadaniem urządzeń filtrowentylacyjnych.
 

UWAGA!

Wysokie stężenie substancji szkodliwych i niewłaściwa wentylacja w miejscu pracy prowadzą do:

 • zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z ich właściwości drażniących,
 • zagrożenia wynikające z ich właściwości alergizujących, toksycznych, kancerogennych, radioaktywnych, palnych i wybuchowych
 • odczucie dyskomfortu i złe samopoczucie pracowników
 • wybuchy i pożary w wyniku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji łatwopalnych lub wybuchowych ­
 • szybsze zużycie, uszkodzenia oraz awarie maszyn i urządzeń.


 

Kołnierzowe kanały i kształtki TRANS-Quick System Alnor

 • kanał lub kształtka posiada wywiniecie na zewnątrz końcówki elementu pod katem 90 stopni o wysokości około 6 – 10 mm
 • zaletami systemu jest bardzo szybki montaż i demontaż bez konieczności rozsuwania instalacji – dlatego można wyjąć 1 – 3 elementy bez przesuwania innych
 • brak jest również wsuwek wewnętrznych które mogłyby w przypadku trocin, czy innych nieczystości blokować przepływ powietrza.

 

Zobacz więcej >> Alnor TRNAS-Quick

Kołnierzowe kanały i kształtki TRANS-Quick System Alnor
   

 

Węże ssawno-tłoczne do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyciągu dymów spawalniczych Mastervent

 • zastosowanie: wentylacja/klimatyzacja powietrza, urządzenia ssące, prowadzenie i odprowadzanie powietrza w obszarach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, odprowadzanie dymów spawalniczych
 • mocne, lekkie, bardzo elastyczny

 

Zobacz więcej >> węże Mastervent

Węże ssawno-tłoczne do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyciągu dymów spawalniczych Masterflex
   

 

   

 

Urządzenia filtrowentylacyjne w ofercie Centrowent

Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX-1000:

 • do oczyszczania powietrza z pyłów na ruchomych stanowiskach spawalniczych oraz do odsysania innych pyłów suchych o stosunkowo niewielkiej emisji zanieczyszczeń (do 10 dm4 dziennie)
 • posiada filtr nabojowy z membraną teflonową
 • przystosowane do zamocowania ramion ssących o średnicy 160 mm i zasięgu 2 m (ERGO-L/Z-2-R)


Zobacz więcej >> Centrowent

 

   

 

Odciągi w ofercie Klimawent

 

Urządzenie filtrowentylacyjne BIG-1000

Zastosowanie: Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i opcjonalnie gazowych powstających przy rozmaitych procesach produkcyjnych. Niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania i innych procesów, przy których występuje emisja drobnych pyłów. Dzięki automatycznie oczyszczanym filtrom nabojowym cząsteczki pyłu są oddzielane na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza.

Urządzenia filtracyjne HARD-S

Zastosowanie: Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, przy czym pyły mogą mieć charakter zarówno pyłów suchych, jak i lepkich.

Odpylacze EGO

Zastosowanie: Odwiórowywanie obrabiarek do drewna, usuwanie zanieczyszczeń powstających podczas innych podobnych procesów technologicznych. Skuteczność odpylania wynosi do 99,5%.

 

Przeczytaj również:

 

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Klimawent, Alnor, Mastervent, Centrowent


Zobacz więcej treści z działu: oddymianie, odpylanie, filtrowentylacja

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm                              logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY