REKLAMA

REKLAMA


Przewody oddymiające


artykuł promocyjny

Bezpieczeństwo ludzi i mienia w budynkach na wypadek pożaru w głównej mierze zależy od użytych systemów oraz wykorzystanej wentylacji pożarowej. Jednym z jej elementów są przewody oddymiające, które minimalizują oddziaływanie promieniowania cieplnego na pomieszczenie oraz stanowią system odprowadzenia dymu na zewnątrz, udrożniając strefy ewakuacyjne.

Rozwiązania systemów przeciwpożarowych mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach. W zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych konieczne jest wykorzystanie najlepszej, dostępnej technologii oraz wybór rozwiązań atestowanych.

Przewody oddymiające Lindab

fot.: Lindab

Im większa odporność instalacji oddymiającej, tym więcej czasu na podjęcie akcji ewakuacyjnych i ratunkowych oraz sprawniejszy ich przebieg. Dlatego do wykonania przewodów oddymiających ważne jest użycie tylko odpowiednio sklasyfikowanych materiałów i elementów.

Montaż w ścianie podatnej - klapa WKP-PMontaż na kanale wielostrefowym - klapa KWP-P

fot.: Smay -  klapa WKP-P zamontowana w ścianie podatnej oraz klapa KWP-P na kanale wielostrefowym

 

Systemy odprowadzające dym - przepisy, wytyczne projektowe

 

Głównym zadaniem instalacji oddymiającej jest stworzenie warstwy wolnej od dymu. Najczęściej wykorzystuje się tu naturalne zjawisko grawitacyjnego unoszenie się dymu, dzięki czemu taka strefa powstaje nad podłogą. Przy systemach mechanicznych odprowadzenie dymu odbywa się szybciej, bo pomagają w tym wentylatory oddymiające. Instalacja wentylacji pożarowej i odprowadzenia spalin najczęściej wykonana jest z blachy stalowej, którą uszlachetnia się za pomocą kompensatorów, elastycznych wstawek lub odpowiednio ukształtowanych kanałów przeciwdziałających rozszerzaniu się jej pod wpływem wysokich temperatur. Połączenia kanałów wymagają wzmocnienia i uszczelnienia za pomocy materiałów odpornych na wysoką temperaturę.

Systemy odprowadzające dym - przepisy, wytyczne projektowe

fot.: Frapol - instalacja oddymiająca w garażu

Aby przewody były oddymiające muszą być odpowiednio zbudowane, a użyte materiały winny spełniać wymagania stawiane przepisami prawa. Często pokutuje błędne przekonanie, że zwykłe przewody wentylacyjne obłożone warstwą materiału izolacyjnego mogą pełnić rolę oddymiających. Użyte elementy, zastosowany system izolacji, a nawet sposób montażu i współdziałanie z pozostałymi składowymi instalacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dziale VI, rozdziału VI tego dokumentu zawarte są wszelkie wytyczne dotyczące „Bezpieczeństwa pożarowego”. Zgodnie z jego wytycznymi przy usytuowaniu, projektowaniu i budowaniu należy uwzględnić wszelkie uwarunkowania pozwalające na ograniczenie rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiekcie na wypadek wystąpienia pożaru. Konieczne jest wytyczenie także dróg ewakuacji ludzi oraz zadbanie o odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla ekip ratowniczych.
 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia

  • instalacja wentylacji oddymiającej powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację oraz mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem
  • przewody wentylacji oddymiającej, obsługujące wyłącznie jedną strefę pożarową, powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność – E600 S, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216, przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S, jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300°C. Przewody wentylacji oddymiającej, obsługujące więcej niż jedną strefę pożarową, powinny mieć klasę odporności ogniowej EIS, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216

Tendencją na rynku jest projektowanie i wykonywanie takich przewodów by zwiększyć bezpieczeństwo systemów oddymiających przy równoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji.

 

Przewody oddymiające - rodzaje, podział, oferta producentów

 

 

Frapol - stalowe przewody oddymiające typu PD

 

Funkcją tego systemu jest odprowadzanie dymu oraz gorących gazów pożarowych ze stref dymowych znajdujących się w tej samej strefie pożarowej przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i / lub dymoszczelności, do temperatury 600°C.

Przewody oddymiające Frapol

  • obsługują jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single wymiarach standardowych oraz powiększonych.
  • to trzecia generacja systemu, w ofercie od 2016 roku
  • najnowocześniejszy system stalowych, prostokątnych przewodów oddymiających typu PD znakowany znakiem CE (posiadają go wszystkie komponenty systemu na podstawie Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych)
  • zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 12101-7, możliwość stosowania na terenie całej Unii Europejskiej
  • obniżenie masy instalacji o 10% dzięki redukcji masy przewodów oraz ilości materiałów montażowych, a także obniżenie obciążenia stropu przez instalację wentylacji pożarowej, redukcja ciężaru transportowanej oraz montowanej instalacji
  • zwiększenie maksymalnego rozstawu podwieszeń do 1,7 m, dowolna lokalizacja podwieszeń względem połączenia kołnierzowego

 

 

System Przewodów i Kształtek Oddymiających Lindab

 

System zapobiega zadymieniu w czasie pożaru poprzez odprowadzanie ciepła i dymu poza budynek. Wyposażony jest w połączenia Lindab Safe, a uszczelki pęczniejące pod wpływem ciepła gwarantują szczelne
połączenia nawet przy bardzo wysokim ciśnieniu i temperaturze.

  • Klasyfikacja: E600120S (ho,ve) 1500Pa single
  • Normy: PN-EN12101-7, PN-EN1366-9, PN-EN13501-4

System Przewodów i Kształtek Oddymiających Lindab

 

 

Zobacz również >> Systemy oddymiania budynków - elementy, budowa, wymagania
Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Frapol, Lindab, Smay


Zobacz więcej treści z działu: oddymianie, odpylanie, filtrowentylacja

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm                              logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY