REKLAMA

REKLAMA


Ebm Papst


Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia


artykuł promocyjny

Trafiając do placówek ochrony zdrowia oczekujemy najwyższych standardów i kontroli pod kątem odpowiednich warunków sanitarnych i bytowych, w tym również jakości powietrza, które jak wiadomo jest doskonałym nośnikiem. Na szczególną uwagę zasługują tu sale operacyjne, gabinety zabiegowe oraz miejsca i oddziały związane z materiałami zakaźnymi. Wciąż brak jest jednolitych i precyzyjnych przepisów w tym zakresie, dlatego przy projektowaniu i modernizacji systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach korzysta się z różnych źródeł prawnych.

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia

fot.: Centrowent - stropy laminarne i nawiewniki sufitowe z wypływem laminarnym NSL przeznaczone do sal operacyjnych i pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości

 

Wentylacja w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - wymagania i przepisy prawne

 

Projektanci oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie placówkami służby zdrowia muszą wywiązywać się z założeń i przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego. Należą do nich:

 • krajowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) oraz często nadal wykorzystywane wytyczne projektowania szpitali ogólnych z 1984 r.
 • niemiecka norma DIN 1946 oraz jej kolejne wersje
 • pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach z sierpnia 2009 r.

Zawarte w nich zalecenia to wymogi minimalne, które dotyczą projektowania, budowy, klasyfikacji oraz działania systemów wentylacji i klimatyzacji w wszelkich instytucjach i placówka odpowiedzialnych za szeroką pojętą służbę i opiekę zdrowotną (obok przychodni i szpitali są to też domy opieki, sanatoria, gabinety lekarskie itp).

fot.: Smay - Nano-oczyszczacz ELIXAIR do wentylacji kanałowej nawiewno-wywiewnej w obiektach laboratoryjnych i slużby zdrowia

Wszystkie działania mają na celu zapewnienie wymaganej dla szpitali higieny powietrza wewnętrznego. Ma to na celu redukcję stężenia różnego rodzaju cząstek, w tym głównie drobnoustrojów w powietrzu, co zapewnia lepsze warunki w czasie choroby i rekonwalescencji. Oprócz względów czystości powietrza konieczne jest zapewnienie komfortu cieplno-wilgotnościowego oraz niwelacji niekorzystnego wpływu warunków zewnętrznych i wewnętrznych w tym obniżenie zawartości szkodliwych gazów i uciążliwych zapachów.

Stropy do sal operacyjnych z nawiewnikami laminarnymi

fot.: Klimor - stropy laminarne NSL z nawiewnikami o wypływie laminarnym do klimatyzacji sal operacyjnych

 

 

Centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym - najwyższe standardy dla szpitali: przegląd oferty rynkowej

 

Pomieszczenia o surowych wymaganiach dotyczących czystości, sale operacyjne, sale intensywnej terapii itp. miejsca wymagają zastosowania urządzeń w wykonaniu specjalnym, zapewniających wysokie standardy w zakresie utrzymania w czystości samej obudowy oraz wyposażonych w odpowiednie systemy odpowiedzialne za utrzymanie mikrobiologicznej czystości powietrza. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające je do stosowania w warunkach podwyższonych standardów higienicznych, jak na przykład certyfikat higieniczny VDI 6022.

 

KLIMOR: Modułowe centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu higienicznym - EVO-H

 • spełniają w najwyższym stopniu postawione wymagania oraz są zaprojektowane zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w rozporządzeniach i w wytycznych dotyczących szpitali i pomieszczeń czystych
 • zapewniają odpowiednie warunki cieplne dla personelu medycznego i pacjentów
 • utrzymują na odpowiednim poziomie parametry fizyczne powietrza i czystość mikrobiologiczną, zapobiegając przy tym również zakażeniom

 • Zobacz więcej >> Klimor

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia evo h klimor


Moduły recyrkulacyjne higieniczne -  EVO-H MRH od Klimor

 • przeznaczone do klimatyzacji sal operacyjnych i pomieszczeń czystych
 • wykonane według wymagań sformułowanych w rozporządzeniach i wytycznych projektowych dotyczących szpitali i pomieszczeń czystych oraz standardów DIN 1946-4; VDI 6022.
 • to urządzenia w pełni niezawodne, energooszczędne i spełniające oczekiwania wymagającego klienta.

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia evo-h mrh klimor

 

Modułowa centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym Rosenberg

 • Specjalne wykonanie urządzeń, jak na przykład malowane proszkowo panele, wykonanie ze stali nierdzewnej lub aluminium, uszczelnienie odporne na działanie środków dezynfekujących, czy całkowicie gładka powierzchnia.
 • W centralach w wykonaniu higienicznym preferowane jest stosowanie wentylatorów ze swobodnym wlotem z napędem bezpośrednim.
   
 • Zobacz więcej >> Rosenberg

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia

 

 

Frapol - System Framedic

 

 • zintegrowany system klimatyzacji do pomieszczeń czystych
 • dedykowany do pomieszczeń o najwyższych wymaganiach higienicznych - sale operacyjne, laboratoria farmaceutyczne lub elektroniczne
 • system składa się z nowoczesnych komponentów, takich jak: szafa klimatyzacji precyzyjnej, strop laminarny z filtrem HEPA, moduł recyrkulacyjny, tłumiki hałasu, regulacje przepływu i kratki w wykonaniu higienicznym. Uzupełnieniem oferty jest automatyka pozwalająca zarządzać systemem w celu zachowaniem największych oszczędności

 • Zobacz więcej >> Frapol dla szpitali

Wentylacja higieniczna w obiektach służby zdrowia

 

Systemy wentylacyjne do szpitali Klimaoprema

 

 • do systemów wentylacyjnych w zastosowaniu specjalnym dedykowane są rozwiązania wyciszające, jak na przykład regulator VAV wyciszony RVK
 • zabudowany w prostokątnej obudowie wytłumionej typ RVK
 • obudowany w skrzynkę z izolacją akustyczną
 • do zastosowania w pomieszczeniach wymagających rozwiązań akustycznych

Systemy wentylacyjne do szpitali Klimaoprema

 

Zobacz także >> Klimatyzacja do zastosowań komercyjnych - przegląd rozwiązań

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Klimor, Rosenberg, Smay, Centrowent, Frapol, Airidea


Zobacz więcej treści z działu: wentylacja

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                       logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY