REKLAMA

REKLAMA


Odpylanie stanowiska pracy - przepisy, wymagania, rozwiązania


artykuł promocyjny

Pyły powstające w procesach technologicznych oraz ich późniejsza emisja to poważny problem dla osób, które muszą przebywać w ich otoczeniu. Najczęściej pył powstają w procesie cięcia materiałów, szlifowania, polerowania oraz transportowania. Emisja pyłów to nie tylko poważne zagrożenie zdrowotne, ale również przyczyna niebezpiecznych wybuchów.

Odpylanie stanowiska pracy
 

Jakie zagrożenia niesie ze sobą pył?

 

Pył stanowi rozdrobniona faza stała, której górną granicą geometrycznych wymiarów ziaren jest wielkość 300 µm. Ziarna pyłu mogą wchodzić w skład aerozolu bądź warstwy pyłu osadzonego na podłożu. Zgromadzony pył w miejscu pracy może powodować powstawanie tzw. obłoku pyłowego. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że nawet niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, a także otwarty ogień, mogą spowodować wybuch.

Wybuch może nastąpić wtedy, gdy w powietrzu znajdzie się substancja palna o stężeniu równym co najmniej dolnej granicy wybuchowości oraz obecne będzie źródło zapłonu inicjującego wybuch. Dla mąki dolna granica wybuchowości wynosi 40 g/m3, a dla pyłów drzewnych - 50 g/m3. W miejscach pracy, w których istnieje ryzyko wybuchów spowodowanych nagromadzeniem się pyłów, niezbędne jest zamontowanie specjalnych systemów gwarantujących odpylanie. Nieodzownym elementem każdego stanowiska, które narażone jest na powstawanie zanieczyszczeń pyłowych, są odciągi miejscowe w postaci okapu lub ssawy, wentylatora transportowego, przewodów wentylacyjny oraz zespołu oczyszczającego powietrze (odpylacza). Dbałość o sprawny system odpylający to gwarancja bezpieczeństwa pracowników oraz komfort pracy.

 

Czym jest odpylanie?

 

Odpylanie polega na oddzieleniu rozdrobnionej fazy stałej, czyli pyłów od transportujących je gazów. Proces ten składa się zwykle z czterech faz: kształtowania ruchu gazu i ziaren pyłu, koagulacji, czyli łączenia się ze sobą pojedynczych ziaren z grupy, separacji oraz ewakuacji i zagospodarowania oddzielnego pyłu. W procesie odpylania pomieszczenia wykorzystuje się proces suchej oraz mokrej filtracji.

  • proces suchej filtracji polega na przepływie zapylonego gazu poprzez suche warstwy porowate. Zwykle towarzyszą temu zjawiska, takie jak bezwładność, dyfuzja, kohezja, elektrostatyczne oddziaływanie oraz tzw. efekt sitowy
     
  • proces mokrej filtracji zachodzi natomiast wtedy, gdy zapylony gaz połączy się z cieczą. Najczęściej odnotowuje się przy tym zjawiska, takie jak dyfuzja, bezwładność, adsorpcja, kondensacja i elektrostatyczne oddziaływanie. Podczas odpylania odbywa się opadanie grawitacyjne ziaren pyłu, działanie siły odśrodkowej, filtracja, jonizacja gazu i pyłu oraz koagulacja w polu akustycznym.
     

 

Elementy mające wpływ na odpylanie

 

Podczas dobierania jednostek odpylających należy zwrócić uwagę na to, jakimi właściwościami fizykochemicznymi charakteryzuje się odpylony pył. Szczególnie ważne jest jego stężenie, skład ziarnowy, elektrostatyczność, wilgotność oraz skłonność do koagulacji. Cechy te decydują między innymi o skuteczności działania odpylania.

Również instalacja urządzenia, które będzie odciągało wszelkie zanieczyszczenia, powinna zostać dobrana tak, by móc zapewnić właściwą prędkość porywania materiału. Jeśli prędkości przy krawędzi ssawy będą zbyt małe, zanieczyszczenia nie będą trafiać do układu odciągu powietrza. Najważniejszym elementem sprawnego systemu odciągającego zanieczyszczenia jest dobranie optymalnych średnic przewodów tak, by mógł odbywać się ruch porwanych cząstek pyłu oraz aby nie powstawały znaczące straty ciśnienia. Przewody powinny więc być prowadzone po możliwie najkrótszej trasie oraz przy jak najmniejszej liczbie załamań. Ważne jest również, aby systematycznie czyścić kanały oraz wszelkie przewody elastyczne.

Istotnym elementem instalacji miejscowego odciągu zanieczyszczeń jest wentylator. Należy pamiętać, aby wydatek oraz spręż zostały dobrane tak, by zapewniały transport materiału z miejsca emisji do wyrzutu, pokonując przy tym opory całej instalacji oraz uwzględniając zespoły oczyszczające powietrze. Ponadto konstrukcja wentylatora powinna być dostosowana do wymagań wynikających z danego zastosowania np. być odporna na uszkodzenia wirnika, obudowy, podwyższoną temperaturę oraz wykluczać możliwość spowodowania wybuchu.

Warto wiedzieć, że oprócz sprawnego miejscowego odciągu zanieczyszczeń, pomieszczenia powinny posiadać wentylację nawiewno-wyciągową. Ilość wentylacyjnego powietrza można obliczyć na podstawie minimalnych wymagań, które w głównej mierze zależą od rodzaju pomieszczenia.

 

Jakie urządzenie wybrać?

 

Firma Masterflex Polska posiada w swojej ofercie szeroką gamę urządzeń służących do transportu oraz odpylania mediów w różnych gałęziach przemysłu. Wśród nich znajdują się odpylacze cyklonowe OC i OCSK, przeznaczone do powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami o wielkości powyżej 5 µm i sprawności odpylania sięgającej nawet 99%. W ofercie znajdują się również urządzenia MV i MVO do odpylania z pił tarczowych wyrówniarek, okleiniarek, grubiarek czy maszyn CNC. Masterflex posiada także wentylatory średniociśnieniowe do transportu wiórów, trocin i granulatów oraz wentylatory do przetłaczania gorącego i wilgotnego powietrza. Firma świadczy również usługi w zakresie doradztwa, projektowania i wykonawstwa kompletnych systemów wentylacyjnych dla małych firm i dużych korporacji.Kontakt w sprawie produktów:Mastervent
tel. (+48) 24 366 43 10
fax.
www: mastervent.pl/o-nas/
mail: biuro@mastervent.pl
Zobacz więcej treści z działu: oddymianie, odpylanie, filtrowentylacja

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                       logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY