REKLAMA

REKLAMA


Grzejniki niskotemperaturowe do pomp ciepła z funkcją chłodzenia


artykuł promocyjny

Nowoczesne domy są coraz cieplejsze, co sprzyja wprowadzaniu systemów ogrzewania niskotemperaturowych współpracujących z niskotemperaturowymi grzejnikami. Jednym z najsilniej rozwijających się systemów są pompy ciepła, które dają możliwość grzania w zimie oraz chłodzenia latem. Jeśli chodzi o dostosowane do powyższej technologii grzejniki, to warto zwrócić uwagę na hit marki REGULUS®-system, czyli grzejniki Revers.

REGULUS®-Revers to grzejniki rewersyjne, dzięki którym możliwe jest ogrzewanie, jak i chłodzenie. Seria obejmuje modele niskotemperaturowe do pomp ciepła, ścienne i kanałowe.

 

Niskotemperaturowe źródła ciepła

 

Ogrzewanie niskotemperaturowe wymaga zastosowania odpowiednich grzejników. Które grzejniki sprawdzą się w układzie niskotemperaturowym? Otóż by grzejnik był zdolny do grzania niskotemperaturowego, musi mieć dużą powierzchnię kontaktu z powietrzem. Takimi grzejnikami są regulusy – grzejniki ścienne o największej na rynku powierzchni wymiany.

 

Pompy ciepła - grzanie i chłodzenie

 

Rynek pomp ciepła rośnie, jednak technologia ta to nie tylko niskotemperaturowe grzanie, ale także możliwość chłodzenia pomieszczeń latem. Warunkiem do skorzystania z takiej opcji jest posiadanie odpowiednich grzejników. Naprzeciw tej potrzebie wychodzą grzejniki rewersyjne, które pojawiły się ostatnio w ofercie REGULUS®- system. Co je wyróżnia?

 • posiadają wentylator - element konieczny do efektywnego schładzania pomieszczeń, który wymusza cyrkulację powietrza przez wnętrza grzejnika.
 • znikoma bezwładność cieplna - w ciepłym domu, pomimo posiadania niskotemperaturowego źródła ciepła, grzejniki o znikomej bezwładności cieplnej zapewnią użytkownikom bezpieczeństwo cieplne wobec zróżnicowanych warunków pogodowych - umożliwią dostosowanie komfortu cieplnego do potrzeb w znacznie większym stopniu niż obarczone ogromną bezwładnością cieplną ogrzewanie podłogowe.
 • możliwość sterowania pracą oraz szybka reakcja na zmiany - inteligentny dom przyszłości jest możliwy jedynie przy posiadaniu urządzeń szybkich, bezzwłocznie reagujących na wszelkie, możliwe do spełnienia, oczekiwania.

 

Grzejniki rewersyjne a klimakonwektory i ogrzewanie płaszczyznowe

 

Wykorzystanie wentylatorów w grzejnikach znamy z klimakonwektorów. Jednak dostępne na rynku klimakonwektory są produktami relatywnie drogimi, a konstrukcja ich wymiennika (gęsto upakowane lamelki aluminiowe powodujące znaczny opór swobodnego przepływu powietrza) wyklucza efektywne grzanie bez przedmuchu jego wnętrza wentylatorem. Chłodzenie powietrza przy pomocy ogrzewania podłogowego współpracującego z pompą ciepła jest zdecydowanie mało efektywne właśnie z powodu braku wymuszonej cyrkulacji powietrza. Wszak zimne powietrze zalega przy posadzce…


Dlatego też, w miarę wzrostu zainteresowania pompami ciepła, właśnie grzejniki rewersyjne staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem. Grzejniki rewersyjne REGULUS®-system są w istocie klimakonwektorami dwururowymi.


Jakie są różnice między grzejnikami rewersyjnymi a klimakonwektorami?

 • Nie są zaopatrzone w indywidualne sterowniki. Obecnie znacznie taniej i efektywniej steruje się całym układem c.o. przy pomocy centralnego sterownika obsługującego wszystkie podpięte do niego urządzenia. A możliwości sterowników stale rosną. Instalacja powinna być modyfikowalna.
 • Reversy nie posiadają skraplacza, gdyż nie przewiduje się ich stosowania w instalacjach wody lodowej, w których następuje zejście temperatury znacznie poniżej punktu rosy. Nie chcemy w domu chłodni - przy pomocy reversów możemy obniżyć temperaturę w pomieszczeniu lub w pomieszczeniach o 2-3 °C.
 • Do efektywnego chłodzenia grzejnik musi być wyposażony w wentylator. Ważny atut reversów REGULUS®-system! Posiadają nad zwykłymi klimakonwektorami dwururowymi tę niezmiernie istotną przewagę, że przy wypiętym wentylatorze (prosta, kilkunastosekundowa czynność), przez większą część sezonu grzewczego, mogą także pracować jak „zwykłe" grzejniki, czyli grzać w drodze promieniowania z powierzchni oraz konwekcji. W okresach przejściowych stanowiących około 70% czasu trwania sezonu grzewczego stosowanie wspomagania pracy grzejników wentylatorem nie jest konieczne.

 

Wentylator wpinamy w grzejnik bazowy w trzech sytuacjach:

 • gdy chcemy podnieść moc grzejnika,
 • gdy chcemy zwiększyć dynamikę grzania,
 • gdy chcemy schładzać pomieszczenie.

Oczywiście wentylator może być wpięty w grzejnik od początku jego użytkowania i na stałe.

 

Chłodzenie przy pomocy pompy ciepła

 

Możliwe są dwa sposoby realizowania chłodzenia przez pompy ciepła:

 • Chłodzenie naturalne: poprzez wykorzystanie niskiej temperatury dolnego źródła (grunt lub woda w gruncie) - bez pracy sprężarki pompy ciepła, cyrkulacja czynnika w instalacji odbywa się wyłącznie przy współdziałaniu pompy cyrkulacyjnej instalacji centralnego ogrzewania (w tym przypadku centralnego chłodzenia).
 • Chłodzenie aktywne: poprzez rewers na pompie ciepła – pracująca w trybie odwróconym sprężarka PC + pracująca pompa cyrkulacyjna instalacji c.o.


We współpracy z rozmaitymi typami pomp ciepła, dla celów obniżania temperatury powietrza w pomieszczeniu, prócz grzejników rewersyjnych, można korzystać z wentylatorowych zestawów ogrzewania kanałowego.

 

Regulus®-Revers - grzejnik rewersyjny bazowy

 

WAŻNE: Każda już istniejąca instalacja dwururowa nadaje się do zastosowania w niej grzejników rewersyjnych.
 

By przygotować instalację do opcji zastosowania w niej grzejników wspomaganych wentylatorem (instalacja nowa lub modernizowana), potrzebujemy grzejnik bazowy oraz doprowadzony w jego pobliże kabel elektryczny, najlepiej pięciożyłowy. Na tym etapie w zasadzie każda opcja sterowania przewodowego czy bezprzewodowego pozostaje otwarta.

Grzejnik Revers wygląda z zewnątrz jak standardowy regulus. Grzejnik bazowy bez wentylatora pracuje jak standardowy grzejnik ścienny. Moc wentylatora wynosi od 3 do 12 W, a jego maksymalna głośność jest na granicy szeptu (ok. 28 dB(A)). W jego budowie wyróżnia się następujące elementy:

 • wyłączniki on/off usytuowanym z boku
 • od spodu grzejnik posiada gniazdo, wnękę, miejsce wpięcia wentylatora (łatwe mocowanie na magnesach, bez kontroli wzrokiem),
 • gniazdko do podłączenia wentylatora do prądu oraz gniazdko sieciowe.

 

WAŻNE! Grzejnik tak wyposażony można nabyć oddzielnie tj. bez wentylatora, decyzję o jego zakupie odkładając na przyszłość...

Optymalizację działania i maksymalną efektywność układu grzewczego osiągniemy jedynie wówczas, gdy jego konfiguracja, możliwości zmiany trybu pracy, współgrają z występującą w Polsce dynamiką pogodową. Optymalną dystrybucję ciepła zapewniają szybko reagujące grzejniki REGULUS®-system. Hybrydowa dystrybucja ciepła i grzejniki rewersyjne umożliwiają pełny wachlarz funkcji oraz strategii użytkowania instalacji centralnego ogrzewania/chłodzenia. Realizacja wielu strategii grzania (z całkowitym niegrzaniem włącznie – efektem niemożliwym do uzyskania przy posiadaniu ogrzewania podłogowego) ma na celu optymalizację zużycia wytworzonej energii z jednoczesną poprawą komfortu cieplnego i bezpieczeństwem cieplnym w wymiarze całorocznym.
 

Wraz z pojawieniem się pomp ciepła oraz grzejników rewersyjnych nastąpiło otwarcie dotąd zamkniętej możliwości pracy układu centralnego ogrzewania tym razem jako układu centralnego chłodzenia…Kontakt w sprawie produktów:REGULUS-system s.j
tel. 033 812 36 69
fax. 033 815 10 25
www: www.regulus.com.pl
mail: export@regulus.com.pl
Zobacz więcej treści z działu: ogrzewanie

PARTNERZY

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm  logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors          Kaisai         VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY