REKLAMA

REKLAMA


Destratyfikacja powietrza z urządzeniami Winterwarm


artykuł promocyjny

Przekrój atmosfery ziemskiej nie jest jednolity termicznie, a krzywa gradientu temperatury zmienia zwrot nachylenia. Oznacza to, że gradient temperatury w atmosferze może przybierać wartości dodatnie, jak i ujemne zależnie od oddziaływania promieniowania słonecznego. Jednocześnie obserwuje się zjawisko unoszenia ciepła, które jest naturalnym zjawiskiem fizycznym wynikającym z różnicy gęstości mas powietrza o różnej temperaturze.

Te same zjawiska obserwuje się również w pomieszczeniach, w szczególności wysokich, gdzie wartości dodatniego gradientu temperatury przybierają najwyższe wartości. Jest to zjawisko niekorzystnie wpływające na komfort pracowników znajdujących się bliżej górnych stref pomieszczenia np. techników serwisujących oświetlenie lub inne instalacje pod dachem, jak i pracowników na stałe przebywających w górnych partiach pomieszczenia np. pracujących na antresoli. Również właściciele obiektów zauważają negatywne skutki unoszenia ciepła. Większość ciepła dostarczonego do pomieszczenia kumuluje się pod dachem, gdzie jest tracone w wyniku przewodzenia przez dach bez korzyści dla osób pracujących przy posadzce. Przeciętna wartość gradientu dla obiektów średnio-wysokich wynosi około 10/m z tendencją wzrostu dla pomieszczeń wyższych i z większymi zyskami ciepła.

Dbałość o redukcję gradientu cieplnego jest kluczowym czynnikiem wpływających na sprawność dystrybucji ciepła szczególnie w pomieszczeniach wysokich. Większość źródeł popartych obserwacjami własnymi wskazuje, że korzyści wynikające z zastosowania systemów redukujących gradient temperaturowy dodatni umożliwia uzyskanie oszczędności zużycia ciepła zasilającego pomieszczenie osiągające 30% i więcej, zależnie od wysokości, zysków ciepła pomieszczenia i innych czynników. Głównym czynnikiem determinującym wybór systemu destratyfikacyjnego okazuje się być wysokość pomieszczenia, w mniejszym stopniu rodzaj systemu grzewczego lub inne. Wielkość systemu destratyfikacyjnego za to jest uwarunkowana wielkością zysków ciepła, w mniejszym stopniu kształtem dachu i innymi czynnikami.

Decydując o wyborze systemu destratyfikacji mamy możliwość wykorzystania funkcji pracy urządzeń grzewczych wyposażonych w taki sposób działania (np. nagrzewnice XR Winterwarm) lub rozwiązanie autonomiczne w postaci indywidualnych destratyfikatorów (np. destratyfikator WCU Winterwarm) lub rozwiązanie łączące oba systemy w celu uzyskania odpowiedniej wydajności.

Wybór systemu destratyfikacji - nagrzewnicaDestratyfikator WCUDestratyfikator WinD

fot.: Nagrzewnice XR, destratyfikator WCU, destratyfikator WinD

Przy wyborze modeli należy szczególnie zwrócić uwagę na zasięg strumienia powietrza wytwarzanego przez urządzenie (jest funkcją prędkości powietrza na wylocie z urządzenia i gradientu temperatury początkowego) oraz na krotność cyrkulacji odpowiednią do wielkości pomieszczenia. Tabela 1. wskazuje rekomendowane przez Winterwarm krotności cyrkulacji powietrza w zależności od wielkości pomieszczenia.

Eekomendowane przez Winterwarm krotności cyrkulacji powietrza w zależności od wielkości pomieszczenia

Zawieszenie urządzenia w znacznym stopniu determinuje wysokość pomieszczenia i przeszkody np. kratownice, suwnica, jednak nie należy zapominać o przestrzeni przed wentylatorem umożliwiającej na swobodny przepływ powietrza czerpanego przez urządzenie. Przyjmuje się, że odległość 1m od dachu jest odległością wystarczającą na niezaburzony przepływ powietrza, jednak niejednokrotnie odległość ta jest inna ze względu na warunki zawieszenia.

Istotnym czynnikiem dodatkowo wpływającym na sprawność systemu jest wyposażenie urządzeń destratyfikujących w indywidualne termostaty umożliwiające reakcję systemu na zmienne warunki w każdej lokalizacji urządzenia. Taka regulacja zapewnia najlepsze wykorzystanie energii już zgromadzonej pod dachem przy jednoczesnej redukcji zużycia energii elektrycznej urządzeń znajdujących się w strefach chłodniejszych lub o zmiennych warunkach temperaturowych.

Większość informacji technicznych dostępnych jest na stronie internetowej www.winterwarm.pl. Dobór, projekty i wyceny rozwiązań można uzyskać kontaktując się z opiekunem handlowym lub z Biurem Obsługi Klienta pod nr 603 586 500 lub poprzez e-mail: oferty@winterwarm.pl

 

WinterwarmOpracowanie: Redakcja
Żródło: Winterwarm Polska Sp. z o.o.


Zobacz więcej treści z działu: ogrzewanie

PARTNERZY

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm  logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors          Kaisai         VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY