REKLAMA

REKLAMA


Sprawdź, jak poprawnie montować klapę wentylacji pożarowej


artykuł promocyjny

Klapy przeciwpożarowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu budowlanego. Powstrzymują rozprzestrzenianie się dymu i ognia w przestrzeni objętej pożarem. Ponieważ do uruchomienia klapy dochodzi w momencie powstania pożaru, jej prawidłowy montaż jest szczególnie ważny – umożliwia prawidłową realizację jej funkcji.

 

Przygotowanie do montażu klap wentylacji pożarowych

 

  • Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy klapa jest odpowiednia do przewidywanego zastosowania w przegrodzie budowlanej danego typu. Przegrody pionowe dzielą się na ściany podatne (ściany z płyt G-K) oraz sztywne (murowane, betonowe). Dla stropów najczęściej przyjmuje się beton zbrojony.
  • Jeżeli zabudowa ma się znaleźć w oddaleniu od przegrody budowlanej, trzeba sprawdzić, czy producent zakłada taką możliwość. Należy zwrócić uwagę również na sposób podłączenia przewodów wentylacyjnych – wskazuje go dokumentacja techniczno-ruchowa.
  • Przy zabudowie klap musimy pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości. Zgodnie z wymaganiami normy EN 1366-2 pkt 13.6 minimalny odstęp pomiędzy klapami wynosi 200 mm, natomiast pomiędzy klapą a elementem konstrukcyjnym (ścianą lub stropem) trzeba zachować 75 mm odstępu.
  • Następne kroki to zapoznanie się z zaleceniami producenta co do montażu klapy oraz ocena sprawności. W tym celu należy wykonać jedno pełne otwarcie i zamknięcie przegrody (łopatek) klapy, która powinna płynnie się poruszać.

Montaż w ścianie sztywnej ? klapa KWP-O

Rys. 1. Montaż w ścianie sztywnej – klapa KWP-O

Montaż w ścianie podatnej ? klapa WKP-P

Rys. 2. Montaż w ścianie podatnej – klapa WKP-P

Montaż na kanale jednostrefowym ? klapa WKP-P

Rys. 3. Montaż na kanale jednostrefowym – klapa WKP-P

Montaż na kanale wielostrefowym ? klapa KWP-PMontaż na kanale wielostrefowym ? klapa KWP-P

Rys. 4. i 5. Montaż na kanale wielostrefowym – klapa KWP-P

 

Montowanie klap przeciwpożarowych – zalecenia

 

Aby zamontować klapę pożarową, należy wykonać otwór montażowy. Powinien być on większy od klapy o wielkość sugerowaną przez producenta. Wielkość szczeliny dobiera się w zależności od przewidywanych materiałów montażowych. Przy osadzaniu klapy w otworze trzeba zachować właściwe położenie klapy względem przegrody budowlanej. Niezbędna jest weryfikacja wymiarów – równomiernej szerokości szczeliny montażowej, głębokości zabudowy, przekątnych klapy, pionu i poziomu. Przy użyciu klap prostokątnych, zwłaszcza jeżeli powierzchnia ich przekroju przekracza 1 m², zaleca się zastosowanie klinów montażowych oraz rozpórki zabezpieczającej korpus przed ściśnięciem w trakcie montażu.

Następnie należy wypełnić szczeliny pomiędzy korpusem klapy i przegrodą budowlaną materiałem przewidzianym przez producenta. Wnętrze klapy trzeba zabezpieczyć przez zabrudzeniem. Polecamy zabezpieczenie zabudowy za pomocą farby lub masy ogniochronnej. Gdy materiały się utwardzą, należy przeprowadzić test działania klapy (pełne otwarcie i zamknięcie).

Przy podłączaniu przewodów wentylacyjnych nie wolno zapomnieć o uszczelnieniu połączenia oraz zastosowaniu wymaganego rodzaju podwieszeń i klamer montażowych. Należy pamiętać, że klapa przeciwpożarowa nie może się stać podporą dla kanałów, które są do niej podłączane. Przewody wentylacyjne powinny mieć swój własny system zawieszeń, zapewniający pełną nośność tych przewodów.

Zabudowa klapy jednopłaszczyznowej przy użyciu zaprawy cementowej

Zdjęcie 1. Zabudowa klapy jednopłaszczyznowej przy użyciu zaprawy cementowej

 

Pełny artykuł znajdziesz na stronie www.smay.pl

Sprawdź klapy przeciwpożarowe SMAY

 

Klapy wentylacji pożarowej KWP-P

Klapy wentylacji pożarowej KWP-P

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-P-E stosowane w systemach wentylacji pożarowej pełnią funkcję zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia, temperatury i dymu. Odporność ogniowa tych klap to:

  • EI 120 (vewd-i↔o) S1500C10000AAmulti,
  • EI 120 (ved-i↔o) S1000C10000AAmulti.

 

Klapy wentylacji pożarowej WKP-P

Klapy wentylacji pożarowej WKP-P

Klapy wentylacji przeciwpożarowej typu WKP-P-E-W uzyskały klasyfikację w następującym zakresie odporności ogniowej oraz mogą być montowane w podanych poniżej przegrodach budowlanych:

  • EI 120 (ved-i↔o) S1000C300AAsingle,
  • EI 120 (vew-i↔o) S1000C1000AAmulti.

 

Klapy przeciwpożarowe odcinające, transferowe WKP-O

Klapy przeciwpożarowe odcinające, transferowe WKP-O

Wielopłaszczyznowa przeciwpożarowa klapa odcinająca typu WKP-O jest przeznaczona do montażu na granicy stref ogniowych, by utrzymać rozdzielenie i chronić środki ewakuacji na wypadek pożaru. Klapa WKP-O może również pełnić funkcję klapy transferowej. Odporność ogniowa tego produktu to:

  • EI 120 (ve -i↔o) S.

 

Produkty SMAY znajdziesz na www. smay.plKontakt w sprawie produktów:SMAY Sp. z o.o.
tel. sekretariat:  +48 12 378 1 800
Zapytania ofertowe: +48 12 37 81 992
fax.
www: www.smay.pl
mail: info@smay.eu
Zobacz więcej treści z działu: oddymianie, odpylanie, filtrowentylacja

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                       logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY