REKLAMA


REKLAMA

REKLAMA


Odciągi spalin w warsztatach samochodowych


data aktualizacji: 05-05-2022, 13:00

Emisja spalin samochodowych powstających podczas uruchamiania silników w warsztatach samochodowych, jednostkach straży pożarnej, pogotowia czy stacji diagnostycznych stwarza duże zagrożenie dla zdrowia i życia osób tam przebywających. Osoby wykonujące swoją pracę w przestrzeniach zamkniętych, gdzie auta są włączane – nawet stosunkowo krótko, ale regularnie – powinny być chronione przed niekorzystnym działaniem spalin.

Odciągi spalin w warsztatach samochodowych

Odciągi spalin Mastervent

Spaliny zawierają cały szereg szkodliwych substancji, takich jak benzen, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory (HC) i ich pochodne, ołów i jego związki, sadza, dymi i metale, które w określonych stężeniach mogą doprowadzić do ciężkich zatruć, a nawet do śmierci.

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, należy zapewnić taką wymianę powietrza, aby nie doszło do przekroczenia wartości najwyższych, dopuszczalnych stężeń tych substancji (§30.2). W przypadku pojazdów z silnikami spalinowymi, gdzie jest konieczność utrzymywania silnika w ruchu, takie stanowisko powinno być wyposażone w miejscowy odciąg z rury wydechowej pojazdu. Zastosowanie urządzenia do odciągania spalin, które odbiera spaliny bezpośrednio z rury wydechowej, nie powoduje przedostawania się szkodliwych substancji w okolice pracowników.

 

Wyciąg spalin samochodowych powinien posiadać:

 

  • wentylator, zapewniający wymagany wydatek niezbędny do usunięcia spalin,
  • przewód elastyczny o odpowiedniej odporności temperaturowej i średnicy,
  • ssawę, o konstrukcji umożliwiającej zaciśnięcie i szybkie rozłączenie jej na rurze wydechowej pojazdu oraz możliwości wsunięcia do niej sondy pobierającej spaliny przy pomiarach toksyczności spalin lub zadymienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ponadto przewody elastyczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. Dlatego też wyciąg powinien posiadać mechanizm balansowy podwieszający przewód wyciągowy lub zwijacz bębnowy.

 

Jaki odciąg spalin wybrać?


Wybór odpowiedniego odciągu spalin, zależeć będzie przede wszystkim od dobrania właściwego rozwiązania konstrukcyjnego do potrzeb konkretnego obiektu warsztatowego, ilości obsługiwanych pojazdów, rodzaju pojazdu np. auta osobowe, dostawcze, ciężarowe.

Ze względu na rodzaj pojazdu, odciągi spalin samochodowych możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy – dla samochodów osobowych, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz większych dostawczych i ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Osobną jeszcze grupę stanowią odciągi dla pojazdów specjalnych (maszyny budowlane, wozy bojowe). W zależności od grupy stosuje się odpowiednie wydatki na końcu ssawki oraz średnice przewodów elastycznych. Dla samochodów o dmc do 3,5 tony, stosuje się średnice 100mm i wydatek 400-600m3/h. Pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony, wymagają większego wydatku powietrza tj. 800-1200m3/h, a w związku z tym i większej średnicy węża odciągowego-150mm.

Przy standardowych zastosowaniach węży i urządzeń mocujących wyciąg do rury wydechowej, odporność termiczna tych elementów powinna wynosić 150 0C. W przypadku pojazdów specjalnych zdarza się często, że należy dobierać przewody o średnicy 200mm, a odporność termiczna takiego przewodu może być 300 0C i więcej. Ponadto, każdy wyciąg spalin dostosowany musi być do pracy wielozmianowej oraz zapewniać prawidłowe jego użytkowanie przy jednozmianowej obsłudze. Rozwiązania konstrukcyjne konkretnych wersji wyciągów spalin powinny być dobierane indywidualnie i dostosowane do specyfiki pracy konkretnego warsztatu oraz charakterystyki obiektu warsztatowego i usytuowania, a także ilości poszczególnych stanowisk obsługowych.
W celu określenia minimalnego strumienia objętości spalin usuwanych przez wyciąg, możemy posłużyć się zależnością podaną przez Europejskie Stowarzyszenie Wyposażenia Warsztatów (European Garage Equipment Association – EGEA).

V = Vh · n ·0,0363 · 1,25 (m3/h)

gdzie:
V – strumień objętości spalin usuwanych przez odciąg [m3/h],
Vh – pojemność skokowa testowanego pojazdu [l],
N – testowa prędkość obrotowa silnika pojazdu [obr/min],
0,0363 – przelicznik,
1,25 – współczynnik zwiększający wydajność odciągu spalin w stosunku do maksymalnej ilości emitowanych spalin przez pojazd.


Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne wyróżnia się następujące typy odciągów:

  • odsysacze proste pojedyncze wiszące,
  • odsysacze proste podwójne wiszące,
  • odsysacze bębnowe,
  • kanałowe podpodłogowe,
  • kanałowe nadpodłogowe z wózkiem jezdnym.


Dodatkowo wyciągi możemy podzielić jeszcze na:

  • mobilne,
  • stacjonarne.

 

W małych warsztatach najczęściej stosuje się odsysacze wiszące (pojedyncze i podwójne), bębnowe odciągi spalin, jak również małe odciągi mobilne (wentylator znajduje się na wózku wyposażonym w koła), lub przestawne (wentylator jest mocowany do stelaża). Odsysacze proste pojedyncze i podwójne, składają się z wentylatora mocowanego np. do ściany, oraz węża odciągowego zakończonego ssawką, którą zakłada się na wydech spalin w samochodzie. Wąż najczęściej jest podtrzymywany za pomocą balansera. W odciągach bębnowych wąż jest nawinięty na samozwijalny bęben. Urządzenia te mogą współpracować z wentylatorami mocowanymi bezpośrednio do bębna, lub wentylatorami dachowymi. Urządzenia te produkowane są z dwoma rodzajami bębna: z napędem sprężynowym i elektrycznym.  Napęd sprężynowy umożliwia odwijanie się przewodu ręcznie, natomiast nawijanie jest samoczynne za pomocą mechanizmu sprężynowego. Odsysacze bębnowe z napędem elektrycznym najczęściej stosuje się tam, gdzie urządzenie trzeba podwiesić wysoko poza zasięgiem ramion pracownika. Rozwijanie węża w układzie elektrycznym odbywa się przy pomocy pilota lub przewodu kablowego. Odsysacze proste i odciągi bębnowe można oczywiście połączyć z centralnym wentylatorem, jeżeli w warsztacie znajduje się kilka stanowisk zamiast stosować osobny wentylator do każdego odciągu.

W większych warsztatach, gdzie mamy do czynienia z większą liczbą stanowisk diagnostycznych, stosuje się instalacje kanałowe podpodłogowe lub nadpodłogowe.  Centralna instalacja do odprowadzania spalin zamontowana pod posadzką warsztatu jest wygodna dla mechaników, jednak możliwa jest do realizacji na etapie budowy obiektu. Dla bardzo dużych hal stosuje się najczęściej system automatyczny, składający się z przepustnic sterowanych siłownikami. W przypadku mniejszych warsztatów sprawdzi się rozwiązanie odciągu z przewodem elastycznym chowanym w kanale pod posadzką. Innym jeszcze rozwiązaniem jest z przewodem elastycznym podłączanym do gniazda przyłączeniowego w podłodze. W tym rozwiązaniu możemy stosować dowolną średnicę przewodu elastycznego, jak również istnieje możliwość wykorzystania jednego przewodu do kilku stanowisk (przewód jest podłączany do gniazda, przy którym aktualnie stoi samochód).

Instalacje kanałowe nadpodłogowe składają się z kanału odciągowego samouszczelniającego z wózkiem jezdnym, do którego podłączony jest zestaw wężowy z balanserem lub bębnowym odsysaczem spalin.  Systemy odciągowe z kanałem samouszczelniającym lub prowadnicą podwieszoną do sufitu (belką jezdną) są niezastąpione we współpracy z pojazdami straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i innych jednostek ratowniczych, gdzie jest wymagana pełna gotowość do szybkiego opuszczenia garażu. Dla jednostek szybkiego reagowania systemy te najczęściej wyposaża się w uchwyty z wbudowanym elektromagnesem, służącym do mocowania go do zwory przymocowanej na karoserii samochodu. W momencie wyjazdu samochodu, wózek odsysacza przesuwa się po prowadnicy lub po kanale samouszczelniającym. Na końcu kanału znajduje się wyłącznik krańcowy, który powoduje automatyczne odłączenie elektromagnesu ssawy od pojazdu.

Prawidłowy dobór jednostki odciągowej i przemyślane rozwiązanie konstrukcyjne odciągu zapewni bezpieczną i ergonomiczną pracę ludzi.Opracowanie: Redakcja
Autor: Michał Borkowski - Specjalizacja: filtrowentylacja (wentylatory, odpylacze) m.borkowski@masterflex.pl Tel.: +48 24 366 43 10 Kom.: +48 600 911 348

Kontakt w sprawie produktów:Mastervent
tel. (+48) 24 366 43 10
fax.
www: mastervent.pl/o-nas/
mail: biuro@mastervent.pl
Zobacz więcej treści z działu: oddymianie, odpylanie, filtrowentylacja

PARTNERZY

  Wienkra     Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          Klimor        Systema          Iglotech        Refsystem          Armacell         Schiedel      Venture Industries Sp. z o.o.Intersoft        Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai         Lindab          Materflex         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY