REKLAMA

REKLAMA


Uprawnienia konieczne do montażu klimatyzacji


artykuł promocyjny

Montaż klimatyzacji to już standard nie tylko w obiektach usługowych i handlowych, ale również w prywatnych domach. Decydując się na klimatyzator w domu, warto wiedzieć, jakie wymagania musi spełniać instalator oraz jakich potrzebuje uprawnień.Ustawa F-gazowa i nowe wymagania przy montażu klimatyzacji

 

Użytkowanie oraz montaż systemów klimatyzacji muszą przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochrona środowiska to wymóg, który stawiają nam obecne czasy, a w branży klimatyzacji jest wiele do zrobienia w tym aspekcie. Polityka UE dąży do stałego zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane, nazywane F-gazami, czyli substancje wywołujące tzw. efekt cieplarniany. Problem ten został ujęty w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową wydanej 15 maja 2015 roku w celu dostosowania polskich przepisów prawnych do rozporządzeń unijnych.


Co wiemy o f-gazach:

 • są to substancje chłodzące stosowane w systemach chłodzących zawierające fluor R404A, R134A i R32.
 • zgodnie z rozporządzeniem z 2015 r. od 2020 roku zakazane jest używanie czynników R404A i R507A.
 • czynnikiem chłodniczym, który jest najbardziej przyjazny dla środowiska, a jednocześnie zapewniającym wysoką wydajność i bezpieczeństwo użytkowania jest czynnik chłodniczy R32. Dlatego to właśnie ten typ czynnika będzie obowiązkowo stosowany w klimatyzatorach po 2025 r.

 

Podział urządzeń klimatyzacyjnych wg ustawy

 

Zgodnie z zapisami ustawy f-gazowa urządzenia będą dzieliły się na kategorie A, B, C i D w zależności od ilości czynnika w urządzeniu:

 • kategoria A - urządzenia zawierające do 3 kg czynnika w układzie lub hermetycznie zamkniętych nawet do 6 kg: tego typu rozwiązanie są w klimatyzatorach.
 • kategoria B – o ilości czynnika między 3 a 30 kg: do tej grupy należą m.in. klimatyzatory ścienne typu SPLIT i Multisplit
 • kategoria C – to duże jednostki o ilości od 30 do 300 kg czynnika
 • kategoria D – to urządzenia o pojemności powyżej 300 kg czynnika w układzie

 

Kto może montować klimatyzatory?

 

Jednostką certyfikującą przedsiębiorców jest Urząd Dozoru Technicznego, który wydaje bezterminowe certyfikaty zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Art. 29 ustawy określa, że taki certyfikat powinien posiadać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń zawierających gazy cieplarniane.

 

Wymagania związane z montażem klimatyzacji

 

Założenie karty urządzenia:

 • W urządzeniach z kategorii A konieczna jest rejestracja urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.
 • Kartę urządzenia należy założyć do 15 dni roboczych od momentu zakończenia instalacji klimatyzatora.
 • Powinny się też w niej znaleźć wpisy dotyczące instalacji oraz kontroli szczelności urządzenia wpisane przez uprawnionego instalatora.
 • Obowiązek złożenia takiej karty w CRO spoczywa na właścicielu urządzenia.

 

Wpis na karcie:

 • Każdorazowo do 15 dni roboczych od momentu dokonywania konkretnych czynności serwisowych (przeprowadzenia kontroli szczelności, instalacji klimatyzatora, prac naprawczych, demontażu jednostki) - należy złożyć w CRO.
 • Wpisów do karty może dokonać wyłącznie osoba z uprawnieniami f-gazowymi (tzw certyfikatem dla personelu).

 

Czynności wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione:

 • Wszystkie czynności na urządzeniach określonych w ustawie f-gazowej wymagają posiadania certyfikatu dla personelu.
 • Przeprowadzanie regularnych kontroli układów chłodzących – w zależności od ilości napełnienia czynnikiem zostały określone konkretne częstotliwości przeprowadzania kontroli.
 • W przypadku, gdy klimatyzator zawiera
  - od 5 do 50 ton ekwiwalentu CO2 kontrola raz w roku.
  - 50 ton CO2 raz na pół roku, a powyżej raz na 3 miesiące.


Brak zastosowania się do przepisów wiążą się z nałożeniem przez organy państwowe kary grzywnej, która może dotknąć zarówno użytkownika jak i instalatora konkretnego urządzenia.Kontakt w sprawie produktów:CENTROWENT S.C.
tel. 71 333-65-60
71 332-68-20
71 729-92-44
fax. 71 712-24-12
www: centrowent.pl centrowent.com
mail: centrowent@centrowent.pl
Zobacz więcej treści z działu: klimatyzacja

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                       logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY