REKLAMA

REKLAMA
Jakie zmiany w projektowaniu systemów różnicowania ciśnienia wprowadza nowelizacja europejskiej normy?


artykuł promocyjny

Od 16 października 2022 roku w Polsce normę do projektowania systemów różnicowania ciśnień PN-EN 12101-6 zastąpiły dwie nowe normy. Jakie zmiany w projektowaniu niesie ze sobą wdrożona nowelizacja? Modyfikacji jest wiele, w artykule przedstawiamy najistotniejsze informacje pod kątem projektowania, które zawierają normy: PN-EN 12101-6:2022 oraz PN-EN 12101-13:2022.

Co zawiera nowa norma PN-EN 12101-6:2022?

 

Co zawiera nowa norma PN-EN 12101-6:2022?

 

Opublikowana norma PN-EN 12101-6:2022 skupia się na urządzeniach stosowanych do budowy systemów różnicowania ciśnienia. Dokument określa następujące kwestie, dotyczące zestawu urządzeń:

  • elementy, z jakich powinien składać się zestaw urządzeń,
  • podział urządzeń na rodziny,
  • zakres badań, którym podlegają poszczególne zestawy, których celem jest wykazanie, czy dany zestaw wytwarza wymagany poziom nadciśnienia i ukierunkowany przepływ powietrza od przestrzeni chronionej nadciśnieniowo do przestrzeni przyległej.


Test funkcjonalności, test trwałości, drugi test niezawodności oraz test oscylacyjny to zakres badań, jakie należy wykonać dla zestawu urządzeń do budowy systemów różnicowania ciśnienia. W zależności od rozwiązań zastosowanych do kontroli nadciśnienia w przestrzeni chronionej norma PN-EN 12101-6:2022 dzieli zestawy urządzeń na trzy grupy: z wykorzystaniem klapy barometrycznej; z wykorzystaniem klapy współpracującej z regulatorem i czujnikiem ciśnienia; z wykorzystaniem czujników ciśnienia, regulatorów i przetwornic częstotliwości?

 

Wytyczne do projektowania według normy PN-EN 12101-13:2022

 

Po wprowadzeniu normy PN-EN 12101-13:2022 podstawowe zasady dotyczące projektowania systemów różnicowania ciśnienia nie uległy zmianie. W dalszym ciągu w projekcie należy doprowadzić powietrze do przestrzeni chronionej, aby wytworzyć nadciśnienie oraz zapewnić odprowadzenie powietrza z objętej pożarem kondygnacji. Najważniejszą zmianą jest to, że norma pozwala na projektowanie systemów nadciśnieniowych, a systemy oparte na podciśnieniu zostały z niej usunięte. W normie dokładnie opisano, jak określić drogi przepływu powietrza, sprecyzowano jak zdefiniować miejsca pobierania powietrza z zewnątrz oraz jego przepływu wewnątrz budynku, następnie zdefiniować miejsce usuwania powietrza na zewnątrz budynku.

 

Dwie klasy zamiast sześciu

 

W normie zmieniono liczbę klas systemów. W tej chwili zamiast sześciu klas (od A do F) obowiązują dwie klasy: system A i B, dla których zdefiniowano minimalną różnicę ciśnienia, siłę potrzebną do otwarcia drzwi oraz minimalną prędkość przepływu powietrza w otwartych drzwiach. Norma wprowadza nowe kryterium: czas odpowiedzi systemu, który należy mierzyć podczas odbiorów oraz minimalny poziom nadciśnienia (30 Pa) dla chronionych przestrzeni (klatka schodowa i przedsionki). Usunięto natomiast wymóg utrzymywania 10Pa wewnątrz klatki schodowej przy otwartych drzwiach końcowych, co zwiększyło wymagane strumienie powietrza dla systemu różnicowania ciśnienia.

 

Zmiany w określaniu powierzchni nieszczelności

 

W nowej normie strumień powietrza dostarczany do klatki schodowej lub szybu windowego określa się w podobny sposób, co w „starej”. Istotną zmianą jest natomiast wprowadzenie dodatkowych powierzchni nieszczelności szybów windowych, co umożliwia redukcję powierzchni nieszczelności dla drzwi nowych szybów windowych i zmniejszenie wymaganych strumieni powietrza.

 

Zmiany w projektowaniu systemów różnicowania ciśnienia w budynkach wysokich

 

W obowiązującej od października 2022 roku normie zmieniło się podejście do projektowania systemów różnicowania ciśnienia w budynkach wysokich (o wysokości min. 60m.), bowiem na osiągane przez system parametry wpływają tutaj dodatkowe czynniki np. efekt kominowy czy wiatr. Nowa norma nakazuje już na etapie projektowym dodatkową analizę rozkładu ciśnienia. W dokumencie wprowadzono również zalecenie dotyczące informacji dot. zabezpieczenia klatki schodowej przez system różnicowania ciśnień. Oznaczenie powinno mieć formę graficzną i znajdować się przy wejściu do klatki, aby było widoczne dla straży pożarnej.

Norma PN-EN 12101-13:2022 zawiera zagadnienia projektowe, metody obliczeń oraz zasady dotyczące instalacji, odbiorów oraz testów projektowanych systemów różnicowania ciśnień, natomiast norma PN-EN 12101-6:2022 określa wymagania dla urządzeń i komponentów stosowanych do budowy tychże systemów. Nowelizacja europejskiej normy to spore ułatwienie dla inżynierów oraz projektantów specjalizujących się w wentylacji przeciwpożarowej, ale również dla producentów systemów różnicowania ciśnień.

Więcej informacji na stronie.Kontakt w sprawie produktów:SMAY Sp. z o.o.
tel. sekretariat:  +48 12 378 1 800
Zapytania ofertowe: +48 12 37 81 992
fax.
www: www.smay.pl
mail: info@smay.eu
Zobacz więcej treści z działu: wentylacja

PARTNERZY

  Wienkra   AUX   Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji  Uniwersal    ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm          logo bartosz         Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm      Global-Tech          logo armacell     Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY