REKLAMA

REKLAMA


porady


artykuł promocyjny

Wentylacja

 

 • Dlaczego należy wentylować pomieszczenia?

Powietrze wypełniające wnętrze pomieszczeń mieszkalnych czy biurowych, ulega zużyciu w wyniku oddziaływania różnych czynników związanych z funkcją i wyposażeniem pomieszczeń. Jest ono zawilgocone (oddychanie mieszkańców, gotowanie, suszenie, kąpiel w łazience), zawiera dużo dwutlenku węgla (oddychanie mieszkańców, spalanie gazu i innych paliw), zawiera mniej tlenu, zawiera szkodliwe i trujące związki pochodzące z parowania powierzchni tworzyw sztucznych (wykładziny, dywany, firanki, tapety, panele), powierzchni lakierowanych (podłogi, meble), parowania klejów wiążących płyty wiórowe mebli i różnego rodzaju paneli.

Powietrze takie może również zawierać izotopy promieniotwórcze np. radon - gaz przenikający z gruntu poprzez nieszczelności do wnętrza budynku, bądź też pochodzący z materiałów budowlanych. Powietrze zużyte traci walory powietrza świeżego, staje się szkodliwe a nawet niebezpieczne zarówno dla mieszkańców, jak i dla budynku i jego wyposażenia. Nadmierna ilość wilgoci przyczynia się do rozwoju trudnych do usunięcia grzybów, które z kolei wytwarzają substancje szkodliwe dla zdrowia. Wykraplanie się wody, prowadzi do zamakania elementów konstrukcyjnych budynku, niszczenia jego wyposażenia i struktury. Spalanie gazu (lub innych paliw) w powietrzu o małej zawartości tlenu, zawsze prowadzi do wytwarzania silnie trującego tlenku węgla. Dlatego powietrze zużyte powinno być wymieniane na świeże dzięki działaniu wentylacji.

Gwałtowny wzrost kosztów ogrzewania zrodził nowy sposób konstruowania i budowy domów. Pojawiły się domy "szczelne", takie których ściany i okna przewodziły minimalne ilości ciepła i nie przepuszczały prawie w ogóle powietrza. Szybko okazało się jednak, że życie z workiem foliowym na głowie jest niemożliwe. Prowadzone od wielu lat badania (Belgia, Wielka Brytania, USA) wykazały istotny związek pomiędzy złą jakością powietrza a licznymi chorobami w tym wieloma odmianami groźnych alergii. Problem ten zwany w literaturze anglojęzycznej Sick Building Syndrome (Syndrom niezdrowych domów) pojawił się i gwałtownie narastał w latach siedemdziesiątych (lata kryzysu energetycznego), kilka lat po wprowadzeniu idei energooszczędnych domów. Zaczęto wtedy poszukiwać rozwiązań prostych i tanich, takich które poprawią jakość powietrza i jednocześnie pozwolą oszczędzać energię cieplną.

Zobacz także:

Brak wentylacji - skutki dla ludzi i budynków
 

 • Co sprawia, że wentylacja działa?

Wentylacja polega na usuwaniu z pomieszczeń zużytego powietrza i wprowadzeniu w jego miejsce świeżego. Aby wymiana ta mogła mieć miejsce, potrzebne są do tego siły napędowe. W wentylacji naturalnej (zwanej też grawitacyjną) siły te pochodzą od różnicy gęstości powietrza zimnego (świeżego na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (wewnątrz pomieszczeń). Powietrze ciepłe opuszcza pomieszczenia kanałami wentylacyjnymi w miarę jak zimne napływa nieszczelnościami, lub w nowoczesnych rozwiązaniach nawiewnikami. Czym większa jest różnica temperatur tym wydajniejsza wentylacja. Dodatkowym czynnikiem, który może wzmóc lub osłabić wentylację naturalną jest wiatr. W wentylacji wymuszonej siły napędowe pochodzą od poruszanych elektrycznie wentylatorów. Są stosowane układy, w których wentylatory wywiewają powietrze zużyte a świeże napływa nawiewnikami lub nieszczelnościami (wentylacja mechaniczna wywiewna), jak również takie gdzie wentylatory wywiewają i nawiewają powietrze (wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna). W Polsce jak i w większości krajów Europy w budownictwie mieszkaniowym rozpowszechniona jest wentylacja naturalna jako najprostsza i najtańsza inwestycyjnie.

 • Jak najlepiej wentylować pomieszczenia?

Warunkiem dobrej wentylacji jest cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach. Powietrze świeże powinno nieustannie, małym kontrolowanym strumieniem napływać do pomieszczeń. Powietrze zużyte, wypierane przez świeże, powinno ulatywać kanałami wentylacyjnymi. Napływanie powietrza najlepiej zrealizować stosując w oknach wszystkich pomieszczeń specjalne urządzenia zwane nawiewnikami. Wtedy świeże powietrze wpływające nawiewnikami skieruje się przez ciągi komunikacyjne (otwarte przestrzenie, przedpokoje, korytarze) do pomieszczeń wyposażonych w kanały wywiewne "omiatając" wszystkie pomieszczenia. W ten sposób zostanie zapewniona cyrkulacja i wymiana powietrza w całym mieszkaniu (domu).

Zobacz także:

Sposoby wentylacji w domach i mieszkaniach

 

 • Dlaczego czasami dmucha zimne powietrze z kratek wentylacyjnych?

Zjawisko to (zwane inwersją ciągu wentylacyjnego) najczęściej występuje w mieszkaniach z niedostatecznym nawiewem powietrza wyposażonych w co najmniej dwa kanały kominowe (wentylacyjny, dymowy). Uruchomienie urządzenia spalającego paliwo powoduje wzrost strumienia powietrza w kanale dymowym oraz (wobec braku nawiewu) gwałtowny spadek ciśnienia w pomieszczeniach. Następuje "zasysanie" powietrza najłatwiejszą drogą - kanałem wentylacyjnym. Kanał ten ulega ochłodzeniu pogłębiając efekt "dmuchania" z kratki wentylacyjnej. Wtedy nawet wyłączenie urządzenia spalającego niewiele pomoże. Konieczne jest rozszczelnienie okien lub lepiej, zamontowanie nawiewników powietrza.

Inwersja ciągu wentylacyjnego jest zjawiskiem nie tylko uciążliwym ale i niebezpiecznym. W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa wylotów kanałów (dymowego i wentylacyjnego) istnieje niebezpieczeństwo zasysania spalin kanałem wentylacyjnym. Ponadto jej skutkiem jest drastyczne obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie "dmucha" z kratki. Najczęstsza reakcja mieszkańców polega wtedy na zatkaniu kratek, czyli pozbawieniu wentylacji pomieszczeń gdzie następuje spalanie. Tu pojawia się groźba zatrucia lub nawet zgaszenia płomienia.

Zobacz także:

Dlaczego nie należy zaklejać kratki wentylacyjnej

 
 • Co zrobić z wentylacją w przypadku piecyka gazowego w kuchni?

Jeżeli zastosujemy kocioł z oddzielnym doprowadzeniem powietrza to nie ma on żadnego wpływu na system wentylacji mieszkania, który możemy dobierać dowolnie. Jednak jeżeli kocioł czerpie powietrze bezpośrednio z pomieszczenia, w którym jest umieszczony to konieczne jest zamontowanie tam nawiewników zapewniających dopływ powietrza bezpośrednio do tego pomieszczenia a jeśli nie jest to możliwe to do pomieszczeń sąsiadujących z zapewnieniem przepływu (np. przez podcięcie drzwi).

Zobacz także:

Wentylacja w kuchni - wybór okapu

 
 • Mam kominek jak rozwiązać wentylację w domu?

Najlepiej gdy kominek czerpie powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz. Jeżeli zastosujemy urządzenie, które będzie pobierać powietrze bezpośrednio z pomieszczenia (kominek z otwartą komorą spalania) trzeba zadbać o dodatkowe doprowadzenie powietrza poprzez nawiewniki ścienne lub okienne. Zgodnie z przepisami w przypadku budowy kominka możemy stosować jedynie wentylację naturalną a nie mechaniczną.

Zobacz także:

Kominek a rekuperacja w domu

 
 • Czy można zastosować okap kuchenny (wyciąg) przy wentylacji?

Tak o ile nie będzie on podłączony do przewodów wentylacyjnych. Dla zachowania równowagi szczególnie przy wentylacji naturalnej powinno montować się okapy, które jedynie filtrują powietrze a nie odprowadzają je na zewnątrz.

Zobacz także:

Czym różni się wyciąg od pochłaniacza

 
 • Na ścianie w łazience skrapla się woda - jak się jej pozbyć?

W przeciwieństwie do utartych opinii problem nie jest spowodowany za małą przepustowością kratki wywiewnej (przy wentylacji naturalnej) lecz prawdopodobnie jest wynikiem braku nawiewnika w pokoju czy sypialni. Prosimy pamiętać, iż tylko tyle powietrza wydostanie się przez kratkę w łazience ile dopuścimy go do mieszkania z zewnątrz. Brak nawiewnika lub przeszkody wewnątrz mieszkania (np. zamknięte szczelne drzwi wewnętrzne) spowodują brak ruchu powietrza przez mieszkanie i tym samym wyłączą wentylację naturalną w łazience.

Zobacz także:

Jak uniknąć kondensacji pary wodnej

 
 • Czy można umieścić nawiewniki w kuchni?

Polskie przepisy nakazują takie rozwiązanie. Jednak jeśli w kuchni nie ma piecyków lub kuchenek gazowych zalecane jest umieszczenie na przewodzie wentylacyjnym kratki wyciągowej bez umieszczania nawiewników tak aby nie zakłócały pracy nawiewników z innych pomieszczeń.

Zobacz także:

Wentylacja a nawiewniki okienne

 

 • Czy kominek można włączyć do instalacji wentylacyjnej?

Korzystniejszym rozwiązaniem jest oddzielne wykonanie ogrzewania kominkowego i systemu wentylacji Powietrze ogrzane przez kominek powinno być nadmuchiwane przy podłodze, natomiast powietrze wentylacyjne jest trochę chłodniejsze od temp. powietrza w pomieszczeniu i lepiej gdy wyprowadzane jest przy suficie.Wielu odradza łączenie tych dwóch systemów, które pracują przecież zupełnie inaczej: kominek działa z przerwami, a wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - 24 godziny na dobę. Najtrudniejszym problemem jest regulacja wydajności wentylatorów rekuperatora i systemu dystrybucji gorącego powietrza.

Zobacz także:

Ogrzewanie kominkowe - współpraca z rekuperatorem
 


Systemy kominowe - praktyczne wskazówki 

 

 • Nie wykonuj kominów domowym sposobem, wykorzystując dostępne na rynku stalowe lub ceramiczne wkłady i izolując je zwykłą wełną mineralną - ryzyko pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla jest bardzo duże. Bądź świadom, że, że gdy dojdzie do zapłonu sadzy w kominie, temperatura w kanale na całej jego długości często może przekroczyć 1000°C
 • Montując prefabrykowany komin stalowy lub ceramiczny postępuj ściśle według zaleceń producenta, z wykorzystaniem wszystkich elementów danego systemu.
 • Kanał dymowy (rura wewnętrzna) u podstawy powinien być wyposażony w wyczystkę do wybierania sadzy, zamykaną szczelnymi drzwiczkam.
 • Podłączenie paleniska można wykonać wyłącznie poprzez specjalny trójnik - zabronione jest wykonywanie otworu przyłączeniowego bezpośrednio w rurze i podłączenie paleniska bez zastosowania trójnika
 • Pamiętaj o szczelinach dylatacyjnych - rura ceramiczna lub stalowa na całej długości nie może stykać się z obudową i w żadnym wypadku nie może być sztywno zblokowana w kominie. Najczęściej spotykanym błędem jest obmurowanie takiej rury cegłą i wypełnienie powstałej szczeliny zaprawą. Komin wykonany w taki sposób, w trakcie eksploatacji popęka.
 • Wykonując betonową czapę kominową również należy zostawić wokół rury dylatację, stosując na przykład stalowy pierścień centrujący (Schiedel)
 • Przy zakupie elementów komina ceramicznego lub stalowego, dokładnie sprawdź zakres dopuszczalnych temperatur - błędem jest zakup elementów komina przeznaczonych do pieców gazowych lub olejowych, gdzie dopuszczalna temperatura spalin nie przekracza 250°C. Zwróć również uwagę na atesty a w szczególności czy system nadaje się do odprowadzania spalin z pieców na paliwa stałe, a także czy jest odporny na pożar sadzy około 1000°C.
 • Wykonując komin z prefabrykowanych elementów należy wcześniej ustalić i zaprojektować wszystkie jego elementy, a w szczególności wysokość montażu trójnika - wysokość wykonania trójnika zależy m. in. od typu paleniska, sposobu podłączenia
 • Na komin murowany z cegły, przygotuj cegłę pełną, wysokiej jakości - dobrze wypaloną oraz nie posiadającą spękań o klasie min. 15. Niedopuszczalne jest stosowanie białej cegły silikatowej, cegły dziurawki, bloczków z gazobetonu, pustaków ceramicznych. Spoina między cegłami powinna być pełna i jak najcieńsza - do 1cm, szczególnie ważne jest zapewnienie szczelności między kanałami. Wnętrze kanału dymowego należy oczyścić z resztek zaprawy. Komin z cegły musi być otynkowany na całej długości, również na poddaszu. Nie wskazane jest obudowanie komina wykonanego z cegły, płytą GK ponieważ w razie wystąpienia nieszczelności trudne będzie ich zlokalizowanie. 
 • Komin prowadzony przy ścianie zewnętrznej lub przez nie ogrzewane poddasze powinien być izolowany termicznie.
 • Bezwzględnie zachowaj bezpieczną odległość 16cm od łatwopalnych materiałów licząc od wewnętrznej powierzchni kanału dymowego.
 • Temperatura ściany zewnętrznej komina nie może przekraczać 80°C.
 • Komin powinien być prowadzony pionowo - dopuszcza się odchylenie od pionu o 30° (wyjątkowo 45° na odcinku nie dłuższym niż 2m).
 • Komin powinien stanowić jednolitą konstrukcję - zabronione jest wykonywanie połączeń kanału dymowego w stropie lub przedzielanie komina stropem betonowym
 • Nie należy wspierać na kominie wieńców, belek stropowych, czy krokwi.


Kanał dymowy powinien posiadać przekrój poprzeczny zbliżony do koła lub kwadratu a jeśli jest prostokątny to stosunek jego wewnętrznych wymiarów powinien wynosić maksimum 2:3. Przekrój kanału powinien być niezmienny na całej długości komina

 • Powierzchnia przekroju poprzecznego powinna wynosić 400 cm2, (20 x 20cm) lub nawet 600cm2 (27 x 27cm) przy czym chodzi tu o przekrój hydrauliczny, który na przykład dla często spotykanego kanału z cegły o wymiarach 14 x 27cm wynosi 267cm2.

 

 • Czynna wysokość komina powinna wynosić około 4-7m a jego optymalny ciąg to - 10-20 Pa.

 

 • Będąc właścicielem budynku przed podłączeniem kominka, powinieneś uzyskać pozytywną opinię kominiarską zaświadczającą, że kanał dymowy, do którego ma być podłączony kominek jest drożny, szczelny i spełnia wszelkie wymogi do odprowadzania spalin z pieca na paliwo stałe.

 

 • Podczas eksploatacji kominka, komin powinien być czyszczony i kontrolowany przez kominiarza cztery razy w roku (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.)


Zobacz także:

Jak rozwiązać problem z dopływem powietrza do spalania


 • Wybór odpowiedniego kominka

Podstawowym kryterium jakim należy się kierować przy doborze wkładu kominkowego jest przekrój przewodu kominowego. Nie powinien on być mniejszy niż przekrój wylotu spalin we wkładzie. Minimalna wysokość komina winna wynosić 4,5 m., a wylot przewodu dymowego powinien sięgać ponad kalenicę ok.60 cm. Następnie należy dobrać moc kominka do wielkości ogrzewanej powierzchni . 1kW mocy pozwala ogrzać ok. 10 m2 przy standardowej wysokości i średnim współczynniku izolacji ścian.

 • Instalacja wkładu

-  wkład kominkowy należy montować przy ścianach wykonanych z materiałów niepalnych
-  aby zimne powietrze zostało ogrzane należy pomiędzy wkładem, a ścianą zostawić przestrzeń ok. 10 cm 
-  wkład ze względu na swój ciężar należy montować na podłodze wykonanej z materiałów niepalnych, lub odpowiednio zabezpieczonej - o odpowiedniej wytrzymałości 
-  wkład kominowy łączymy z przewodem dymowym przy pomocy rury i kolanka ze stali kwasoodpornej pod katem ok. 450 lub rurą typu " spiro" z blachy żaroodpornej lub kwasoodpornej

 • Lokalizacja wkładu

-  wszystkie wkłady mogą być ustawione zainstalowane jako kominki w wersji narożnej, na prostej ścianie lub centralnie
-  najbardziej wydajnym jest kominek umieszczony centralnie
-  emituje ciepło we wszystkich kierunkach

 • Zalecany opał 

-  sezonowane drewno twarde z drzew liściastych: dąb, buk, akacja, brzoza
-  brykiety z trocin

 • Zalety stosowania wkładu

-  wykorzystywany jako ogrzewanie podstawowe lub wspomagające znacznie obniża koszty utrzymania domu 
-  przy zastosowaniu systemu rozprowadzania ciepłego powietrza możemy ogrzać inne pomieszczenia
-  stanowi podstawowy element wystroju wnętrza

 

Nasady kominowe - pytania i odpowiedzi
 

 • Z jakiego materiału wykonuje się nasady na konkretny komin?

kominy spalinowe: blacha chromoniklowa kwasoodporna
- kominy dymowe: blacha chrooniklowa kwasoodporna lub żaroodporna
- kominy wentylacyjne: z materiałów odpornych na działanie warunków
 

 • Czy nasada jest urządzeniem bezobsługowym? 

Każda nasada jest częścią składową komina i podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez kominiarza: kominy wentylacyjne – 1 raz w roku, spalinowe – 2 razy w roku. Kominy dymowe – 4 razy w roku lub częściej, jeśli sytuacja tego wymaga

 • Jaką nasadę zastosować na komin w przypadku, gdy odległość między kanałami jest bardzo mała? 

Można zastosować jedną nasadę zbiorczą na wylotach wentylacyjnych z kilku kanałów wentylacyjnych pod warunkiem zachowania sumarycznej powierzchni przekrojów. Zastosowanie takiej nasady powinna być uzgodniona z inspektorem nadzoru i uprawnionym kominiarzem. Pod żadnym pozorem nie wolno łączyć wspólną nasadą przewodów wentylacyjnych razem ze spalinowymi lub dymowymi.

 • Czy nasada zabezpiecza przed opadami deszczu? 

Podstawową funkcją nasady jest osłona komina przed wiejącym wiatrem. Dodatkowo wspomaga ciąg oraz osłania otwór komina przed opadami deszczu. Przy bezwietrznej pogodzie nasada nie daje żadnego zysku energetycznego (nie wytwarza ciągu kominowego) a jedynie osłania wylot przewodu kominowego od deszczu lub śniegu

 • Czy nasady powinny posiadać jakieś atesty lub certyfikaty? 

Wszystkie nasady stosowane na przewody zarówno wentylacyjne jak i spalinowe wedle polskiego prawa muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez instytucję do tego uprawnioną. Stosowanie nasad bez wymaganych certyfikatów i aprobat jest niezgodne z prawem i nie gwarantuje bezpieczeństwa użytkowania. Przy zakupie nasady zawsze trzeba poprosić sprzedawcę o okazanie ważnej aprobaty technicznej lub deklarację producenta o zgodności wyrobu z Polską Normą. Wyrób nie posiadający aprobaty nie przeszedł szczegółowych badań laboratoryjnych i nie daje gwarancji prawidłowego działania

 • Czy polskie prawo zaleca stosowanie nasad kominowych? 

Polskie prawo budowlane zaleca stosowanie nasad kominowych na zakończenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

§ 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań.

§ 146 . 1. Nasady kominowe o których jest mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach jeśli wymagają tego położeni budynków i lokalne warunki topograficzne.

 • Czy nasada rozwiąże wszystkie problemy wentylacji grawitacyjnej? 

Zastosowanie nasad kominowych nie zawsze jest rozwiązaniem problemów wentylacji lub ogrzewania, nasada może nie spełniać swojego zadania w okresach bezwietrznych, a także w przypadkach gdy pomieszczenie nie posiada odpowiedniego nawiewu powietrza (często przy wymianie okien na szczelne). Podstawą poprawnego działania nasad kominowych jest czysty, szczelny i właściwie dobrany przewód kominowy oraz cały układ odprowadzania spalin.
Zdarza się, że nieszczelności i wady komina, ujawniają się po dłuższym czasie eksploatacji i mogą być przyczyną groźnych pożarów oraz śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla!!! 


Zobacz także:

Wentylacja hybrydowa - teoria i praktyka
 


Klimatyzacja
 

 • Na czym polega klimatyzacja?


Zadaniem klimatyzacji jest stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach w celu zapewnienia komfortu cieplnego dla przebywania ludzi lub warunków potrzebnych do prawidłowego przebiegu procesów przemysłowych czy badań naukowych. Słowo "klimatyzacja" jest często niewłaściwie stosowane do określania zwykłej instalacji wentylacyjnej. W rzeczywistości o klimatyzacji można mówić wówczas, gdy spełnia ona (oprócz innych) dwie zasadnicze funkcje, czyli ochładzanie i regulacja wilgotności powietrza.

Zobacz także:

Zasada działania klimatyzacji

 
 • Co daje klimatyzacja?

Klimatyzacja pozwala stworzyć warunki, w których człowiek czuje się najlepiej. Odpowiednia temperatura i wilgotność a przy tym czyste, zdrowe i świeże powietrze poprawiają samopoczucie i kondycję. Klimatyzacja pozwala osiągnąć to bez przeciągów i hałasu. Klimatyzacja doceniania jest przede wszystkim przez mieszkańców dużych i zanieczyszczonych miast.

Zobacz także:

Optymalna temperatura wewnątrz pomieszczenia

 
 • Uniwersalne rozwiązanie: instalacje klimatyzacyjne

Instalacje klimatyzacyjne, w zależności od typu urządzenia, regulują nie tylko temperaturę pomieszczenia (chłodzą i w razie potrzeby podgrzewają), lecz również regulują wilgotność powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne „odciągają” wodę z powietrza znajdującego się w pomieszczeniu. Przy wilgotności powietrza równej 25 - 40% możemy czuć się znacznie komfortowo i mamy wrażenie, że w pomieszczeniu jest chłodniej, aniżeli przy wilgotności powietrza 60% i tej samej temperaturze pomieszczenia. Nie należy nadmiernie obniżać temperatury pomieszczenia: temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż o 6 stopni od temperatury na zewnątrz (w klimacie europejskim). Jeśli ten warunek nie jest spełniony wówczas łatwiej możemy się przeziębić.

 • Instalacje klimatyzacyjne a organizm człowieka

Idealne warunki dla organizmu człowieka to temperatura pomieszczenia od 18 - 20°C i względna wilgotność od 50 do 60%. W takich warunkach czujemy się dobrze i mamy optymalne warunki do pracy. Ci, którzy dużo pracują w domu, powinni pomyśleć o stworzeniu takich warunków w swoim miejscu pracy. Już od temperatury 20°C ciało człowieka zaczyna się schładzać w sposób naturalny. Gdy jest nam za gorąco, pocimy się, a pot znajdujący się na naszej skórze odparowuje, dzięki czemu wykorzystywane jest ciepło parowania, a więc odprowadzenie nadmiaru ciepła z ciała. Jedynym problemem, jaki występuje w tym pozornie idealnym obiegu, jest fakt, iż wysoka wilgotność powietrza utrudnia to odparowywanie. Wtedy nasza wewnętrzna „instalacja klimatyzacyjna” napotyka trudną do przekroczenia barierę
 

 • Ze względu na sposób montażu klimatyzatory można podzielić na kilka podstawowych typów:


split - to klimatyzator złożony z jednostki umieszczonej na zewnątrz budynku i wewnętrznej - zainstalowanej bezpośrednio w klimatyzowanym pomieszczeniu, połączonych specjalnymi rurami. Należy jednak zaznaczyć, że system klimatyzacji typu split, służy zazwyczaj jako dodatkowe, a nie główne źródło ciepła. W temperaturze poniżej –100C, może dochodzić do sytuacji niedogrzania budynku i może okazać się konieczny dodatkowy system grzewczy np. ogrzewanie elektryczne.

multi-split - to urządzenie, w którym do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć kilka jednostek wewnętrznych. W nowoczesnych systemach super multi-split klimatyzator może utrzymywać różną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, a ciepło odzyskane z pomieszczeń wymagających chłodzenia przekazywane jest do pomieszczeń ogrzewanych. W klimatyzatorach split i multi-split można stosować jednostki wewnętrzne przypodłogowe, ścienne oraz sufitowe.

klimatyzacja kanałowa - to system, w którym powietrze z jednostki zewnętrznej rozprowadzane jest kanałami do pomieszczeń. W bardziej rozbudowanych systemach powietrze dostarczane jest do centrali klimatyzacyjnej. Stąd, po odpowiednim przygotowaniu (ogrzane, nawilżone, oczyszczone), przez kanały i nawiewniki wypływa do poszczególnych pomieszczeń. System ten jest coraz częściej montowany w prywatnych domach a jego przewaga nad innymi urządzeniami polega przede wszystkim na tym, że w pomieszczeniach nie słychać hałasu urządzeń klimatyzacyjnych.

Zobacz także:

Klimatyzatory - przegląd oferty producentów


 

 • Jak klimatyzacja wpływa na nasze zdrowie?

Mikroklimat w pomieszczeniu ma duży wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Istotne czynniki mającę wpływ na mikroklimat to wilgotność, temperatura i czystość powietrza. Ważne jest by utrzymywać temperaturę w całym pomieszczeniu na jednakowym poziomie niezależnie od temperatury zewnętrznej. Klimatyzacja poza kontrolą temperatury powietrza, to także kontrola wilgotności, wentylacja i filtrowanie. Klimatyzacja oczyszcza powietrze ze szkodliwych dymów, gazów, bakterii, grzybów, pleśni, i kurzu. Wszystko to zapewnia pozytywny wpływ klimatyzacji na zdrowie.

Zobacz także:

Legionella w instalacjach klimatyzacji

 


Ogrzewanie
 

 • System nadmuchowy spełnia rolę wentylacji, czy w takim razie mozna zrezygnować z wentylacji grawitacyjnej?

TAK. Ale tylko wtedy, gdy zastosujemy wentylację mechaniczną wywiewną z użyciem wentylatora wyciągowego lub wentylację wywiewną  połączoną z systemem nadmuchowym poprzez rekuperator. Decyzję o wyborze sposobu wentylacji dobrze jest podjąć już przed rozpoczęciem budowy, gdyż jeżeli zdecydujemy się na system powietrzny i wentylację mechaniczną można nie budować kominów, co pozwoli na ograniczenie kosztów budowy.

 • Czy decydując się na system nadmuchowy i mechaniczną wentylację wywiewną można zrezygnować z otwieranych okien i zamówić okna stałe tzw. "fix".

Teoretycznie tak, jednak zdecydowanie odradzamy, każde pomieszczenie powinno posiadać co najmniej jedno okno rozwierno - uchylne. Pamiętajmy, że okno to również awaryjne wyjście z budynku a w czasie wiosenno letnim otwarcie okna pozwoli na kontakt z przyrodą, dobrze więc mieć możliwość jego otwarcia.
 

 • Czy do systemu nadmuchowego można dołączyć gruntowe wymienniki ciepła, złady kamienne, itp? Czy jest to uzasadnione ekonomicznie i funkcjonalnie?

System nadmuchowy w całości opiera się na obróbce powietrza, tak więc można w zasadzie bez ograniczeń stosować wszelkie dodatkowe technologie wykorzystujące powietrze. W systemie nadmuchowym korzyść z posiadania wymiennika gruntowego ogranicza się do podgrzania/schłodzenia powietrza wentylacyjnego pobieranego z czerpni zewnętrznej. Przed podjęciem decyzji o budowie wymiennika należy obliczyć czas zwrotu inwestycji i indywidualnie ocenić jej opłacalność.

 • Czy gruntowy wymiennik ciepła może skutecznie zastąpić klimatyzację?

Niestety nie. Analogicznie do pracy trybu ogrzewania kiedy to system musi dostarczyć odpowiednią moc grzewczą aby zrównoważyć straty cieplne budynku, układ klimatyzacji ma za zadanie dostarczyć odpowiednią moc chłodniczą aby zrównoważyć zyski ciepła oraz dodatkowo usunąć nadmiar wilgoci z powietrza. Dla typowego domu o powierzchni 150 m2 wymagana moc chłodnicza wynosi najczęściej od 7 do 11 kW a zdolność absorpcji wody > 2,5 l/h. Zbudowanie gruntowego wymiennika o takich parametrach pochłonęło by ogromne nakłady finansowe wielokrotnie wyższe niż koszt zakupu zestawy klimatyzacji i jego wieloletniej eksploatacja. Jest to główny, ale nie jedyny powód, że takie wymienniki nie są rozpowszechnione nawet w krajach o znacznie dłuższym niż w Polsce sezonie chłodniczym.

Zobacz także:

Praktycznie darmowa klimatyzacja - GWC GROUND-THERM i VENTIFLEX

 • Czy w systemie nadmuchowym warto stosować rekuperator?

Zadaniem rekuperatora jest dostarczanie powietrza świeżego oraz odzysk ciepła z powietrza usuwanego. W domach w tradycyjnym ogrzewaniem jest on niezbędny, jednak posiadacze nadmuchowego systemu grzewczego nie muszą martwić się o świeże powietrze, gdyż system ten zapewnia wentylację nawiewną, tak więc pierwsza z funkcji rekuperatora jest już zrealizowana. Natomiast odzysk ciepła jest sprawą czysto ekonomiczną i każdy użytkownik powinien sam podjąć decyzję czy koszt rekuperatora zwróci się w rozsądnym terminie.

 • Ostatnio popularne są kominki z wkładem wykorzystywanym do ogrzewania, czy możliwe jest połączenie tych instalacji?

TAK.  Posiadając system nadmuchowy, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych instalacji, gdy chcemy ogrzać dom kominkiem, wystarczy włączyć system w trybie wentylacji, a wentylator pieca rozprowadzi ciepło z kominka w całym domu.

 • Jakiej produkcji  piece stosowane są w instalacjach nadmuchowych?

Systemy powietrzne pochodzą z USA i Kanady,  i wszystkie znane nam profesjonalne urządzenia do systemów powietrznych produkowane są w tych krajach. Obecnie stosujemy piece światowego lidera w branży, firmy Carrier Corporation. Niestety urządzenie firm europejskich nie mogą być stosowane ze względu na głośność, brak współpracy z akcesoriami ( nawilżacz, klimatyzacja ) itp.

 • Czy jako element dostarczający świeże powietrze do domu można wykorzystać nawiewniki okienne?

Tak, nawiewniki nazywane również nawietrzakami okiennymi dostarczają świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych. Jest to system wspomagający domową wentylację opartą na grawitacyjnej cyrkulacji powietrza. Jego rola wzrosła wraz z zastosowaniem bardzo szczelnych ram okiennych wykonanych z tworzyw sztucznych, które uniemożliwiły dostawę powietrza z zewnątrz. Ciągły napływ powietrza zewnętrznego, bez konieczności otwierania lub rozszczelniania okien zapewniają właśnie nawiewniki. Konieczność stosowania urządzeń nawiewnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.  

 • Jakiego medium grzewczego można użyć?

Dostępne są urządzenia zasilane gazem ziemnym GZ50,  gazem płynnym ( propan, propan - butan )  oraz energią elektryczną. Zdecydowanie polecamy urządzenia gazowe ze względu na niskie koszty eksploatacji i wysoką sprawność energetyczną.

 • Czy piec powietrzny zapewnia również ciepłą wodę użytkową?

NIE. Do c.w.u. należy wykorzystać  przepływowe lub pojemnościowe podgrzewacze wody które mogą być zasilane, gazem lub en. elektryczną.  Zdecydowanie lepsze są podgrzewacze pojemnościowe, gdyż zapewniają większy komfort użytkowania. Koszt kompletnego gazowego podgrzewacza pojemnościowego jest porównywalny a często niższy niż samego zasobnika do wodnego pieca jednofunkcyjnego.

 • Jakie są koszty eksploatacji systemu nadmuchowego?

Porównując koszty eksploatacji różnych systemów należy pamiętać, że najważniejszym elementem jest sprawność pieca (gazowego), obecnie posiadamy w ofercie urządzenia o sprawności wg. PN od 90 do 106 %. Jednak porównując systemy z piecem o tej samej sprawności, system nadmuchowy jest tańszy w eksploatacji od rozwiązania tradycyjnego nawet o 30%. Uzyskuje się to dzięki stałej cyrkulacji powietrza, wyeliminowanie czynników pośrednich ( woda ),  nawilżanie powietrza, oraz automatyczne sterowanie.

 • Czy  instalacja nadmuchowa jest głośna, jak wygląda sprawa z hałasem?

Poprawnie wykonana instalacja nadmuchowa  jest niemal  niesłyszalna.   Już na etapie projektu sprawdzamy głośność instalacji i dobieramy odpowiednie przekroje kanałów i wielkość kratek nawiewnych. Ponadto zawsze stosujemy specjalne materiały izolacyjne zapewniające bezszelestny przesył powietrza.

 • Jakie są możliwości regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach domu?

Cały system sterowany jest centralnym termostatem, na którym programujemy ustawienia temperatury w zależności od pory dnia oraz dnia tygodnia.  Regulację temperatury w poszczególnych pomieszczenia ( jeżeli jest to konieczne ) wykonuje się poprzez zmianę stopnia otwarcia kratek nawiewnych. W systemach wyposażonych w strefowy system komfortu, cała regulacja odbywa się elektronicznie.

 • Jak często należy serwisować system nadmuchowy i ile to kosztuje?

Instalacja kanałowa systemu nadmuchowego jest bezobsługowa nie ma konieczności wykonywania żadnych czynności eksploatacyjnych. Regularnym przeglądom technicznym należy poddać jedynie urządzenia zainstalowane w układzie, a w szczególności piec gazowy. Przegląd wykonuje się raz w roku i jego koszt to ok. 300 zł. Po zakończeniu gwarancji wykonywanie przeglądów nie jest obowiązkowe, jednak warto korzystać z tej usługi gdyż pozwoli ona na bezawaryjną i wydajną pracę systemu przez wiele lat.

 • Czy działanie systemu powietrznego powoduje hałas w domu?

Nie, poprawnie zaprojektowany i wykonany system powietrzny  jest  niemal niesłyszalny w domu, a miejscem gdzie można stwierdzić że system pracuje jest kotłownia, lecz nawet tutaj jest to nieznaczny szum, a przy zastosowaniu pieca ze zmienną prędkością wentylatora praca jest na tyle cicha że trzeba "przyłożyć ucho" do pieca aby stwierdzić że pracuje.

 • Czy ciągły ruch powietrza powoduje kurzenie w domu, a w miejscach nadmuchu tworzą się brudne ślady.

Nieprawda, pracujący piec powietrzny zanim dostarczy powietrze do kanału nawiewnego oczyszcza je w filtrach, które potrafią zatrzymać nie tylko kurz, ale nawet cząstki tak małe jak pyłki roślin. Tak więc powietrze nadmuchiwane jest dużo czystsze niż zasysane do systemu. Należy również pamiętać że w domu ogrzewanym metodą nadmuchową utrzymywane jest nadciśnienie które powoduje wypychanie powietrza z domu, odmienna sytuacja jest w budynkach ogrzewanych tradycyjnie, tam wentylacja grawitacyjna wciąga powietrze nieszczelnościami okien i drzwi dostarczając w ten sposób zanieczyszczenia z zewnątrz. W praktyce dom ogrzewany systemem nadmuchowym jest znacznie czystszy, niż domy ogrzewane w inny sposób, a miejsca nadmuchu pozostają czyste, czego nie można powiedzieć o miejscach instalacji grzejników w rozwiązaniach tradycyjnych.

 • Czy ogrzewanie powietrzne powoduje niekorzystny rozkład temperatur.

Nieprawda, system powietrzny nieustannie wymienia powietrze w pomieszczeniach, ciągły ruch wymuszony wentylatorem pieca nie pozwala na pozostaw.Opracowanie: Redakcja
Żródło: Brevis, Pro-Vent, klima-Pol, Kornak, Darco, Polski Komfort


Zobacz więcej treści z działu: PORADY

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                       logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY