REKLAMA

REKLAMA


Ogrzewanie kominkowe - współpraca z rekuperatorem


artykuł promocyjny

Rozwiązaniem najlepszym pod względem sterowalności jest niezależny od wentylacji układ kanałów rozprowadzających powietrze kominkowe. Ilości powietrza, średnice kanałów, usytuowanie nawiewników i wywiewników oraz końcową regulację ustala się dla poszczególnych pomieszczeń niezależnie od wymogów wentylacji. Jest to jednak rozwiązanie niezbyt często stosowane.

Ciepło z kominka można skutecznie doprowadzić kanałami wentylacji nawiewno-wywiewnej do wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Sposób ten jest dopuszczalny w sytuacji, gdy kominek pełni funkcję wspomagania podstawowego układu grzewczego.

Należy zastosować dodatkowy wentylator kominkowy o odpowiednio dużej wydajności (najlepiej regulowanej) np. 500 m3 przy 150 Pa. Wentylator ten wprowadza do obiegu świeżego powietrza dodatkowe powietrze recyrkulacyjne z przestrzeni grzewczej kominka.

Większa wydajność wentylatora zapewnia lepsze rozprowadzenie ciepła wyrównując temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Wentylator i centrala wentylacyjna powinny być zaopatrzone w przepustnice zwrotne uniemożliwiające cofanie się powietrza do rekuperatora lub kominka.
Średnice kanałów nawiewnych powinny być przeliczone dla łącznego przepływu z rekuperatora plus z kominka.

Zamiast nawiewnych korzystniej użyć anemostatów wywiewnych (struga ciepłego powietrza jest wówczas kierowana w dół).
Dodatkową korzyść da umieszczenie nawiewników w pobliżu zaworów termostatycznych grzejników c.o. (włączenie ciepłego nadmuchu z kominka szybko wyłączy grzejnik).
Ponieważ ilość powietrza wentylacyjnego i kominkowego może być znaczna należy zapewnić swobodny przepływ poprzez otwarcie drzwi lub zastosowanie odpowiednio dużych kratek wentylacyjnych.
Ponieważ nadmuchowe ogrzewanie kominkowe ma charakter recyrkulacyjny następuje mieszanie się powietrza pochodzącego z wszystkich ogrzewanych pokoi, holu i pomieszczenia z kominkiem.

Rekuperator musi być włączony jeśli ogrzewanie kominkiem pracuje. W przeciwnym przypadku gorące powietrze cofa się do centrali i może spowodować jej uszkodzenie.
Moce wentylatorów "w kominku" i centrali wentylacyjnej powinny być zbliżone, aby układ pracował bez zakłóceń

Jeśli kominek z systemem rozprowadzającym ma pracować jako podstawowy układ grzewczy domu, rozsądnym jest zlecić projekt i wykonanie firmie profesjonalnie zajmującej się ogrzewaniem nadmuchowym.

 

Pro-Vent

 

 

Powietrze do spalania

 

Zbyt mała ilość powietrza do spalania to najczęstszy powód złego funkcjonowania kominków. Kominki z wkładami zużywają do spalania od 6 do 8 m3 powietrza na godzinę, a kominki otwarte nawet od 200 do 1000 m3.

Jeśli w domu są nieszczelne okna i drzwi, to powietrze zasysane przez kominek może się dostać tymi właśnie nieszczelnościami. W domach ze szczelnymi oknami jednym ze sposobów na dostarczenie wystarczającej ilości powietrza do spalania można wykonać specjalnym kanałem, którym powietrze będzie doprowadzane do kominka bezpośrednio z zewnątrz budynku. Systemy wentylacji grawitacyjnej, jeśli brak takiego kanału, mogą nie działać poprawnie, na przykład zasysając powietrze z kanałów wentylacyjnych.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna powinna być tak zbilansowana, by zapewnić więcej powietrza nawiewanego niż wyciąganego.

 

 

Pytania i odpowiedzi

 Kontakt w sprawie produktów:Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
tel. (77) 44 044 98; kom. 666 610 405
fax. (77) 44 044 92
www: www.pro-vent.pl
mail: info@pro-vent.pl
Zobacz więcej treści z działu: ogrzewanie

PARTNERZY

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm                              logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY