REKLAMA

REKLAMA


Rekuperatory.pl

Oszczędność ciepła - tak ale nie za każdą cenę


artykuł promocyjny

Termomodernizacja domów powoduje, że niezbędne jest założenie wentylacji mechanicznej, która w wielu przypadkach jako jedyna jest w stanie zapewnić wymianę powietrza w wymaganych ilościach. Wydaje się to rzeczywiście niezbędne, skoro zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń szacuje się na 20-krotnie przewyższające zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego w miastach.

Współczesna cywilizacja i styl życia spowodowały, że 95% czasu spędzamy w pomieszczeniach, toteż w interesie naszego zdrowia i dobrego samopoczucia jest zadbanie o dobrą jakość powietrza. Paradoksalnie, chociaż celem termomodernizacji była i jest oszczędność energii użytkowanej przez system grzewczy budynku, coraz więcej zużywa się jej w innej formie, aby przywrócić powietrzu zadowalającą jakość, przez instalację klimatyzacji, pochłaniaczy zapachów, filtrów itp.

Zasadniczą poprawę jakości powietrza na szeroką skalę w termomodernizowanych obiektach, w dodatku niemal bez strat energetycznych możemy uzyskać jedynie przy jednoczesnym zastosowaniu wentylacji dającej wysoki odzysk ciepła w ramach procesu termomodernizacji.

Wentylacja z zastosowaniem wysokosprawnego (na poziomie 70% dla suchego powietrza ) rekuperatora pozwoli na szybki zwrot poniesionych na wentylację nakładów oraz powoli osiągnąć komfort przebywania w zmodernizowanych termicznie budynkach.

 


Wentylacja mechaniczna


Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka całkowicie eliminuje dotychczas stosowany sposób wentylacji budynków. W efekcie następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu takich jak: dwutlenek węgla i para wodna oraz zanieczyszczeń mechanicznych - drobin kurzu.

Zbyt duże nagromadzenie wilgoci zazwyczaj prowadzi do wykraplania się pary wodnej w pomieszczeniach powodując ich znaczne zawilgocenie. Prowadzi to do rozwoju bakterii i grzybów, wpływając niekorzystnie na warunki bytowania domowników, bardzo poważnie obniżając komfort życia w tych pomieszczeniach. Może to wywołać wiele poważnych chorób.
W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy, jest system wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza.

Wysokoefektywne rekuperatory wentylacyjne, oferujące maksymalny odzysk ciepła, serii MISTRAL to urządzenia nawiewno-wywiewne z krzyżowym wymiennikiem ciepła.

W tego rodzaju systemy wentylacyjne zaopatrzony powinien być każdy nowoczesny dom pasywny.

 


Zastosowanie systemu wentylacji wymuszonej opartej na rekuperatorze MISTRAL zapewnia:


 

 •  odzysk ciepła do 73% !!!
 • oszczędność energii
 • komfortową wentylację
 • eliminację zawilgocenia pomieszczeń
 • wywołującego rozwój grzybów i pleśni
 • filtrację nawiewanego powietrza z kurzu i pyłków wywołujących alergie. W związku z tym zalecane w walce z astmą!

 


Rekuperatory MISTRAL - zalety

 

 •  niskie zużycie energii elektrycznej,
 • maksymalny odzysk ciepła (do 92%,(rekuperator DUO) dzięki nowatorskiej budowie wymiennika, chronionej w urzędzie patentowym RP),
 • niewielka waga,
 • wyjątkowo cicha praca ( w połączeniu z modułami tłumików),
 • możliwość zabudowy w pozycji podwieszonej pod sufitem (dla central w wersji leżącej).

 Rekuperatory MISTRAL - cechy dodatkowe

 

 •  Wszystkie rekuperatory Mistral są wygłuszone akustycznie, posiadają układ przeciwzamrożeniowy zabezpieczający rekuperator przed zamarzaniem.
 • Sterowanie rekuperatorami Mistral realizowane jest przez regulator manualny lub procesorowy sterownik montowany na ścianie w wybranym pomieszczeniu.
 • Rekuperator Mistral posiada regulowany tryb pracy (trzystopniowy dla sterowania RM1, lub czterostopniowy dla sterowania RC1).
 • W celu zapewnienia maksymalnie cichej pracy całego systemu wentylacyjnego zaleca się użycie kanałów tłumiących (ocieplonych i wygłuszonych wełną mineralną) .

 Centrale Mistral DUO dla przezornych i oszczędnychDo wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła domów jednorodzinnych i obiektów do kubatury 800 m3 szczerze polecamy centralę Mistral duo (z podwójnym wymiennikiem krzyżowym).

Jest to centrala wentylacyjna o wysokim stopniu odzysku ciepła do 92%. Zamontowane w niej wymienniki posiadają specjalnie opracowaną i zastrzeżoną w Urzędzie Patentowym RP konstrukcję, która pozwala na tak wysoki odzysk ciepła i jednocześnie sprawia, że centrale te są bardziej odporne na zamarzanie podczas mrozów.
Układ wymienników jest tak dobrany, że ewentualne skropliny pojawiają się w "komorze ciepłej" i mogą swobodnie do niej spływać, podczas gdy w innych centralach, które nie są przystosowane do naszych warunków klimatycznych, szybko zamarzają blokując w ten sposób odzysk ciepła i wentylację pomieszczeń.

W wersji z rozmrażaniem recyrkulacyjnym centrale Mistral duo (możliwe jest wyposażenie w wentylatory stałoprądowe EC) to najbardziej ekonomiczne centrale na rynku. W okresie lata, kiedy odzysk ciepła nie jest wymagany stosuje się kasety letnie, które pozwalają na schłodzenie domów nocą.

Firma Pro-Vent oferuje też centrale wentylacyjne Mistral duo w wersji geo tzn. przystosowane do pracy z płytowym wymiennikiem gruntowym. Taki układ to dodatkowa oszczędność w wentylacji domów. Wymiennik gruntowy, czerpiąc ciepło z ziemi podgrzewa je wstępnie zimą (np. z -20 do 0 oC), potem dodatkowo odzyskujemy ciepło z powietrza usuwanego z domu - i tak nasz domowy kocioł, żeby pokryć straty na wentylację już nie musi się "dużo napracować". My też możemy mniej, bo już tyle pieniędzy "nie pójdzie z dymem". Jeśli dodatkowo dom będzie dobrze ocieplony i wyposażony w dobre - ciepłe okna, to koszty ogrzewania będą na prawdę niskie.


Przykładowe wyliczenie oszczędności uzyskanych przy zastosowaniu systemu wentylacji wymuszonej z centralą rekuperacyjną Mistral:
Dla domu o powierzchni 160 m2 zalecana jest wymiana powietrza 250 m3/godz. W trakcie trwania sezonu grzewczego o długości ok. 200 dni zaoszczędzimy 6100 kWh energii. Przy założeniu kosztu 1kWh na poziomie 0,37 zł, rocznie zaoszczędzimy: 2300 zł. - przy ogrzewaniu elektrycznym lub zaoszczędzimy np. 1000 litrów gazu - przy ogrzewaniu gazowym.


PORÓWNANIE KOSZTÓW WYKONANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA

PORÓWNANIE KOSZTÓW WYKONANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Powyższa tabela zawiera szacowane ceny przykładowe.
Tabelę opracowano na podstawie informacji firmy VENTUS.UWAGA:

 


Wentylacja z odzyskiem ciepła jest efektywna i szybko zwraca się w eksploatacji.
Wentylacja grawitacyjna jest nieefektywna, a jeżeli już działa to w czasie eksploatacji kosztuje tym więcej im droższe jest paliwo jakie używamy do ogrzania domu.

Projekt Badawczy
W ramach Piątego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w okresie od maja 2001 do kwietnia 2004 prowadzony był projekt badawczy pod nazwą "Niskoenergetyczna wentylacja całego budynku." System miał potwierdzić skutecznośc wentylacji aleternatywnej - poprzez tzw. okna wentylowane. Badania przeprowadzano w Danii, Irlandii, Polsce
I cóz nam wyajśniają te badania.Poznaliśmy wyniki badań z Danii i Polski. Okna wentylowane zapewniają napływ świeżego powietrza ( ale to można wnioskować i bez badań) jednak, nie jest to wentylacja, która daję się oszacować wielkościowo. tzn. zależna jest od warunków pogodowych na zewnątrz. Gdy wieje wiatr, wentylacja jest nadmierna. Zimą, ze względu na wypór termiczny,także jest za duża. Nasuwa się jeden oczywisty wniosek z tych badan:
Tylko wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala na kontrolowaną wentylację obiektu i pozwala na znaczące obniżenie kosztów ogrzewania budynków.
I choć koszty inwestycyjne, poniesine na jej montaż są większe od okien wentylowanych, nawiewników itp. to komfort użytkowania i oszczędno ści są niewspółmiernie większe.

Coraz częściej słyszy się głosy inwestorów i użytkowników, którzy twierdzą, że za dużo płacą za ogrzewanie swoich domów. Pojawiła się konieczność wykonywania analizy energochłonności budynku. W krajach UE wprowadzono konieczność etykietowania budynku, a co zatem idzie i wykonywania certyfikacji energetycznej budynków.

Certyfikat energetyczny budynku to dokument, który określa klasę energochłonności budynku. Informacja ta pozwala oszacować w prosty sposób ile będzie kosztować ogrzewanie budynku w standardowym sezonie grzewczym.
 
Dla przykładu dla 100m2 domu jednorodzinnego ogrzewanego prądem z klasy A, czyli niskoenergetyczny wskaźnik E wynosi od 20 do 45 kWh/2 rok, przyjęto do obliczeń 45 kWh/2 rok, koszt ogrzewania wyniósłby: 100 x 45 x średnio I i II taryfa 0,14 zł/kWh = 630 zł za rok, a dla budynku klasy C- średnio energooszczędny koszty ogrzewania wyniosą 100 x 150 x 0,14 = 2 100 zł za rok. Dla budynku Klasy E- energochłonny 100 x 250 x 0,14 = 3 500 zł za rok. Warto więc wiedzieć, czy budynek jest energooszczędny czy energochłonny, zwłaszcza, że koszt domu jest znacznie większy niż koszt pralki lub lodówki.


Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Klasa    Budynek mieszkalny   Wskaźnik E[kWh/2 rok] 
A          niskoenergetyczny              20 do 45 
B          energooszczędny                45 do 80 
C          średnioenergooszczędny      80 do 100 
D          średnioenergochłonny        100 do 150 
E          bardzo energochłonny        150 do 250 
F           bardzo energochłonny         ponad 250 

Z punktu widzenia inwestora energochłonność budynku jest jedną z najważniejszych informacji koniecznych przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu lub mieszkania. Znajomość energochłonności budynku pozwala oszacować jakie będą średnie koszty ogrzewania. Czasami warto zapłacić trochę więcej, ale znacznie mniej płacić podczas eksploatacji za ogrzewanie.

Koszt eksploatacji budynku stanowią aż 84% z tego aż 75% to koszty ogrzewania i produkcji cieplej wody. Z kosztów ogrzewania połowę, a czasami nawet zdecydowanie więcej pochłaniają koszty związane z wentylacją pomieszczeń.

Dlatego tak ważne jest dokładne uszczelnie domu i jednocześnie wyposażenie go w sprawnie działającą wentylację. A jedyną działającą i dającą się "policzyć" wentylacją jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Dla przypomnienia koszt wybudowania stanowią tylko około 11% a koszty rozbiórki 0,5% kosztów "życia" budynku. Koszty remontów w okresie 50-ci letnim stanowią około 4,5% kosztów "życia" budynku. Dlatego właśnie konieczna jest certyfikacja energetyczna i etykietowanie energetyczne budynków i projektów.Kontakt w sprawie produktów:Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
tel. (77) 44 044 98; kom. 666 610 405
fax. (77) 44 044 92
www: www.pro-vent.pl
mail: info@pro-vent.pl
Zobacz więcej treści z działu: wentylacja domowa

PARTNERZY

 Wienkra    AUX    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   Uniwersal     ebm Papst   Systherm         Mitsubishi Electric          Rosenberg Klima           Klima-Therm  logo bartosz          Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent

REKLAMA


WYBRANE PORADY

REKLAMA

NASZE SERWISY